"Para viaxar lonxe non hai mellor nave ca un libro"                                (Emily Dickinson)