Skip to Content

Órganos do Centro, O Claustro de Profesores, O Consello Escolar, CCP

Órganos do Centro

Órganos colexiados

 O Claustro de profesores
 O Consello Escolar
 A CCP

Órganos non colexiados

 O Equipo Directivo

A Comisión de Coordinación Pedagóxica

COMPOSICIÓN da C.C.P.

Directora

Mª Carmen Varela Varela  (presidente)

Xefatura de estudos ESO

Ignacio José Pascual Vázquez

Xefatura de estudos E. Primaria

Ximena Vázquez Ortolá

Coordinación E. I.

Mª Begoña Mouro Rodríguez

Profesora PT E. Primaria

Mª José López Cedeira

Profesor PT E. Secundaria

Guillermo Doviso Ferreiro

Xefatura Depart. Inglés

Mª Encarnación Rodríguez Barca

Xefatura Depart. L. Galega

Pilar Veiga Sánchez

Xefatura Depart. L. Castelá

Ana Mª García Freire

Xefatura Depart. Educ. Plástica

Ignacio José Pascual Vázquez

Xefatura Depart. Música

Cristina Chao Touceda

Xefatura Depart. Educ. Física

Miguel A. Meana Pereiro

Xefatura Depart. Matemáticas

Carmen Otero Mazoy

Xefatura Depart. Xeografía e Historia

Manuel Lamas González

Xefatura Depart. Tecnoloxía

Sibila V. González Fernández

Xefatura Depart. Ciencias Naturais, Física e Química

Antonio Blanco Mouro

Xefatura Depart. L. Francesa

Rosalía Espasandín Lema

Xefatura Depart. Orientación

Mª Remedios Valenzuela Vila

Coordinación Equipo Normalización Lingüística

Inés Suárez Rey

Responsable de Biblioteca

Catalina Cancela García

Coordinación Equipo de Actividades comp. e extraesc.

Guillermo Doviso Ferreiro

Coordinación Equipo de TICs

Mª Dolores Vila Rodríguez

 

 

 

O Claustro de profesores

PROFESORADO

SITUACIÓN

NIVEL

1

Eva Mª Quintáns García

Definitiva

E. Infantil

2

Olga Mouro Ares

Definitiva

E. Infantil

3

Mª Begoña Mouro Rodríguez

Provisional

E. Infantil

4

Marina Puga Espasandín

Provisional

E. Infantil

5

Sonia Tuñas González

Provisional

E. Primaria

6

Catalina Cancela García

Definitiva

Francés E. Primaria

7

Mª del Pilar Facal Maroñas

Definitiva

E. Primaria

8

Ximena Vázquez Ortolá

Definitiva

E. Primaria

9

Mª Purificación Santamaría Quiroga

Provisional

E. Primaria

10

Manuel Esteban Lema Pérez

Definitivo

E. Primaria

11

Gloria Lema Rama

Definitiva

Inglés E. Primaria

12

Cristina Candal Mosquera

Provisional

E. Física E. Primaria

13

Inés Suárez Rey

Definitiva

E. Musical E. Primaria

14

Mª José López Cedeira

Provisional

P. T. E. Primaria

15

Mª Jesús Carballo Soneira*

Comparte

Relixión E. Primaria

16

Mª Encarnación Rodríguez Barca

Provisional

Inglés ESO

17

Mª Carmen Varela Varela

Definitiva

Inglés ESO

18

Pilar Veiga Sánchez

Definitiva

Galego ESO

19

Ana Mª García Freire

Definitiva

Castelán ESO

20

Ignacio José Pascual Vázquez

Definitivo

Plástica ESO

21

Cristina Chao Touceda

Definitiva

Música ESO

22

Miguel A. Meana Perreiro

Provisional

E. Física ESO

23

Carmen Otero Mazoy

Definitiva

Matemáticas ESO

24

Manuel Lamas González

Definitivo

Xeografía e Historia ESO

25

Rosalía Espasandín Lema

Definitiva

Francés ESO

26

Sibila V. González Fernández

Definitiva

Tecnoloxía ESO

27

Antonio Blanco Mouro

Definitivo

Ciencias Naturais ESO

28

Mª Dolores Vila Rodríguez

Provisional

Ciencias Naturais ESO

29

Guillermo Doviso Ferreiro

Provisional

P.T. ESO

30

Mª Remedios Valenzuela Vila

Definitiva

D. Orientación

31

Mª Trinidad López Souto

 Comparte **

 Relixión ESO

Consello Escolar

  • CONSELLO ESCOLAR (Constitución 10/12/2014) Próxima renovación 12/2016

Representantes do profesorado:

Lamas González, Manuel

Lema Pérez, Manuel Esteban

Veiga Sánchez, Pilar

Suárez Rey, Inés

Blanco Mouro, Antonio

Representantes dos pais e nais dos alumnos/as:

Busto Blanco, Josefina

Amado Lagoa, Mª Teresa

Antonio Barreiro, Mª del Carmen

Representantes do alumnado:

Allo Abelenda, Michael

Rama Caamaño, Saray

Rama Castiñeira, Alba

Representante do Concello:

Lema Romero, Óscar

Representante do persoal de administración e servizos:

Rodríguez Amado, José Manuel

Membros natos:

Directora (presidente): Varela Varela, Mª Carmen

Secretaria (sen dereito a voto): González Fernández, Sibila V.

Xefa de Estudos de Primaria: Vázquez Ortolá, Ximena

Xefe de Estudos de Secundaria: Pascual Vázquez, Ignacio J.

O Equipo Directivo

 

 Directora:  Carmen Varela Varela
 Secretaria:    Sibila González Fernández
 Xefa de Estudos de Primaria:  Ximena Vázquez Ortolá
 Xefe de Estudos de Secundaria:     Ignacio J. Pascual Vázquez

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut