Skip to Content

Órganos do Centro, O Claustro de Profesores, O Consello Escolar, CCP

Órganos do Centro

Órganos colexiados

 O Claustro de profesores
 O Consello Escolar
 A CCP

Órganos non colexiados

 O Equipo Directivo

A Comisión de Coordinación Pedagóxica

COMPOSICIÓN da C.C.P.

Directora

Ana María García Freire  (presidente)

Xefatura de estudos ESO

Cristina Chao Touceda

Xefatura de estudos E. Primaria

Eva Mª Quintáns García

Coordinación E. I.

Maria Puga Espasandín 

Profesora PT E. Primaria

David Pazos Lago

Profesor PT E. Secundaria

Guillermo Doviso Ferreiro

Xefatura Depart. Inglés

Mª Verónica Vilariño Trigo

Xefatura Depart. L. Galega

Pilar Veiga Sánchez

Xefatura Depart. L. Castelá

Ana Porteiro Chouciño

Xefatura Depart. Educ. Plástica

Ignacio José Pascual Vázquez

Xefatura Depart. Música

Cristina Chao Touceda

Xefatura Depart. Educ. Física

Carmen Regueira Baldomir

Xefatura Depart. Matemáticas

Ana Pensado Louzau

Xefatura Depart. Xeografía e Historia

Sonia Lema Martínez

Xefatura Depart. Tecnoloxía

Francisco Javier Carballo Lamela

Xefatura Depart. Ciencias Naturais, Física e Química

Antonio Blanco Mouro

Xefatura Depart. L. Francesa

Rosalía Espasandín Lema

Xefatura Depart. Orientación

Sara Fernández Pose

Coordinación Equipo Normalización Lingüística

Cristina Palleiro Novo

Responsable de Biblioteca

Ana Porteiro Chouciño

Coordinación Equipo de Actividades comp. e extraesc.

Guillermo Doviso Ferreiro

Coordinación Equipo de TICs

David Pazos Lago 

 

 

 

O Claustro de profesores

PROFESORADO

SITUACIÓN

NIVEL

1

Eva Mª Quintáns García

Definitiva

E. Infantil

2

Olga Mouro Ares

Definitiva

E. Infantil

3

Paula Maceiras Martínez

Definitiva

E. Infantil

4

Marina Puga Espasandín

Definitiva

E. Infantil

5

Sonia Tuñas González

Provisional

E. Primaria

6

Catalina Cancela García

Definitiva

Francés E. Primaria

7

Mª del Pilar Facal Maroñas

Definitiva

E. Primaria

8

Ana Belén Castosa López 

Definitiva

E. Primaria

9

Lara María Vazquez Rodríguez

Provisional

E. Primaria

10

Jessica Mourelle García

Provisional

E. Primaria

11

Gloria Lema Rama

Definitiva

Inglés E. Primaria

12

Cristina Palleiro Novo

Definitiva

E. Física E. Primaria

13

Inés Suárez Rey

Definitiva

E. Musical E. Primaria

14

David Pazos Lago

Definitivo

P. T. E. Primaria

15

Mª Jesús Carballo Soneira*

Comparte

Relixión E. Primaria

16

María Verónica Vilariño Trigo

Provisional

Inglés ESO

17

Tamara Lema Rodriguez Comparte* AL 

18

Pilar Veiga Sánchez

Definitiva

Galego ESO

19

Ana Mª García Freire

Definitiva

Castelán ESO

20

Ana Porteiro Chouciño

Provisional

Castelán ESO

201

Ignacio José Pascual Vázquez

Definitivo

Plástica ESO

22

Cristina Chao Touceda

Definitiva

Música ESO

23

Carmen Reguiera Baldomir

Definitiva

E. Física ESO

24

Ana Pensado Louzao

Definitiva

Matemáticas ESO

25

Sonia Lema Martínez

Provisional

Xeografía e Historia ESO

26

Rosalía Espasandín Lema

Definitiva

Francés ESO

27

Francisco Javier Carballo Lamela

Definitiva

Tecnoloxía ESO

28

Antonio Blanco Mouro

Definitivo

Ciencias Naturais ESO

29

Mª Dolores Vila Rodríguez

Provisional

Ciencias Naturais ESO

30

Guillermo Doviso Ferreiro

Provisional

P.T. ESO

31

Sara Fernández Pose

Provisional

D. Orientación

32

Mª Trinidad López Souto

 Comparte **

 Relixión ESO

Consello Escolar

  • CONSELLO ESCOLAR (Constitución 10/12/2014) Próxima renovación 12/2016

Representantes do profesorado:

Lamas González, Manuel

Lema Pérez, Manuel Esteban

Veiga Sánchez, Pilar

Suárez Rey, Inés

Blanco Mouro, Antonio

Representantes dos pais e nais dos alumnos/as:

Busto Blanco, Josefina

Amado Lagoa, Mª Teresa

Antonio Barreiro, Mª del Carmen

Representantes do alumnado:

Allo Abelenda, Michael

Rama Caamaño, Saray

Rama Castiñeira, Alba

Representante do Concello:

Lema Romero, Óscar

Representante do persoal de administración e servizos:

Rodríguez Amado, José Manuel

Membros natos:

Directora (presidente): Varela Varela, Mª Carmen

Secretaria (sen dereito a voto): González Fernández, Sibila V.

Xefa de Estudos de Primaria: Vázquez Ortolá, Ximena

Xefe de Estudos de Secundaria: Pascual Vázquez, Ignacio J.

O Equipo Directivo

 

 Directora:  Ana María García Freire
 Secretaria:    Inés Suárez Rey
 Xefa de Estudos de Primaria:  Eva Mª Quintáns García
 Xefe de Estudos de Secundaria:     Cristina Chao Touceda 


 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut