Unha clase diferente

Traballando as Competencias Básicas na aula. O alumnado toma o protagonismo e "Xogan a ser mestres". Nun tempo dado e en equipos de dous teñen que inventar unha historia onde haxa unha operación de matemáticas. Despois saen a explicala usando castañas e números magnéticos. Cando remata cada grupo avaliamos entre todos que foi o que máis nos gustou e o que cremos que poden mellorar.