Skip to Content

MESA DE EXPERIENCIAS

O pasado venres 6 de abril tivemos no cole unha actividade organizada polo departamento de Orientación: unha mesa de experiencias con exalumnos nosos para que compartiran a súa experienca unha vez deixaron o Virxe da Cela. Viñeron alumnos que xa están traballando como Lorena Varela, e outros que seguen estudando como Antonio González, estudante de Historia na Universidade de Santiago de Compostela, Anaís Buyo, estudante de Educación Infantil, na Universidade da Coruña. E tamén algún que se acaba de ir como Ana Pena e Sergio García, que estudan bacherelato no IES As mariñas de Betanzos.

Todos eles compartiron cos alumnos de 3º e 4º de ESO a súa experiencia e aconselláronos en canto ao seu futuro. Para nós foi unha marabilla volver a velos e comprobar o ben que se defenden polo mundo adiante.

  
 
 
Lorena nos deixou este comentario:
Sempre gusta voltar ao lugar onde un foi feliz... E isto digoo despois de que o venres pasado a varios dos meus ex-compañeiros do ''cole do Xestal'' e máis a min nos convidaran a falar cos actuáis alumnos de 3º e 4º da ESO, para contarlles como foi a nosa vida ao sair da secundaria. Non somos expertos nin podemos decidir o que cadaquén vai ser nesta vida, pero nunca está de máis coñecer a experiencia doutras persoas para afrontar esta etapa coa maior seguridade posible. Non hai que ter medo ao cambio nin a madurar, é bonito aprender e formarse, pero aínda o é máis ver como pouco a pouco vas conseguindo todo o que te propós. Espero que os que estivéstedes nesa mesa de ex-alumnos, sepades coller as cousas boas que vos intentamos transmitir e que vos sirva para os próximos anos.
 
Un saúdo dunha rapaza con moita morriña!                                 
                                                                 Lorena Varela
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

CAMPIONATO COMARCAL DE ORIENTACIÓN

 

CAMPIONATO COMARCAL DE ORIENTACIÓN NO CPI VIRXE DA CELA. 1 DE MARZO DE 2018-03-14
O pasado Xoves 1 de Marzo, organizado polo Departamento de Bioloxía a través do seu profesor e Xefe de estudos, David Casado e o Departamento de E. Física a través da súa profesora Mº Teresa Blanco e o responsable de Actividades físico-deportivas do Axuntamento de Monfero, Amando , uns 250 alumnos de secundaria procendetes do IES Fragas do Eume, IES de Mugardos, IES As Mariñas de Betanzos e do noso centro o CPIP Virxe da Cela de Monfero participaron nas inmediacións do noso centro nunha proba deportiva de orientación, onde asistiu o delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, Ovidio Rodeiro, e o presidente da Federación Galega de Orientación, Alberto Arufe.
 
A competición enmarcase dentro do plan deportivo do centro e do Programa Xogade, impulsado pola Xunta de Galicia.

 
Dende as 10:15 e hasta as 12:00 horas, os rapaces/as dos centros participantes, completaron catro probas en categoría infantil e cadete, así como femenina e masculina. Fixeron un percorrido marcado, pasando por puntos de control, e tiñan que completalo no menor tempo posible.
Tratouse, dunha actividade «para esfrutar dunha xornada de convivencia, facer deporte, traballar aspectos curriculares como os estilos de vida saudable, respecto pola natureza e manexo e interpretación dun mapa».
 

 

 

 
 
 
A xornada foi todo un éxito, e o todo alumnado participou de forma masiva e activa, incluindo os nosos alumnos/as, que ademáis de participar, colaboraron axudando na organización , a pesares do tempo que tivemos.
Todo o anterior, nos fai sentir moi orgullosos do noso alumnado, tanto en comportamento como en traballo e colaboración.
O primeiro clasificado foi o IES AS Mariñas con 2407 puntos totais e O noso centro acadou o 3º posto na clasificación xeral con 978 puntos totais, e aínda que todos o fixeron moi ben, temos que sinalar que entre todas elas e eles, se clasificaron para a fase provincial algún dos alumnos/as de 1º-2º-3º e 4º de ESO ( PARABENS!!!!), destacando especialmente as rapazas, que son:
 
 INFANTIL FEMININO:

 • Marta Fernandez 1º ESO.
 • Daniela Pereira 2º ESO
 • Sonia Bouzas 2º ESO.
 • Lucía López 2º ESO.
 • Clara Brage 2º ESO
CADETE FEMININO:
 • Laura Vila 4º ESO
 • Candela Campello 3º ESO.
 • Laura Ares 3º ESO
 • Veronica García 3º ESO
 • Cintia Vidal 3º ESO
CADETE MASCULINO:
 • Borja Martínez 4º ESO
 • Diego Bao 4º ESO
 • Roberto Uzal 4º ESO
 • Zito Gómez 4º ESO
 

 

 
Ademáis podemos ver os artigos publicados en xornais da zona, que lle deron unha cobertura a nosa organización do evento. As dirección webs se queredes consultalos, son:
 

 
 
 
 

 

PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS MEDIOS

 

INSTRUCIÓNS PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO

 

 

r

Requisitos inscrición:

Alumnado que non esté en posesión do título de ESO e teñan 17 anos ou os faga no ano de realización da proba.

 

r

Presentación da solicitude:

Prazo de presentación de solicitudes: Do 12 ao 23 de marzo de 2018.

Poderase realizar de xeito telemático desde a opción “Solicitude web” disponible na páxina www.edu.xunta.es/fp/probas.

A aplicación informática xera unha instancia para imprimir que deberá presentarse nun centro de inscrición (calquera centro que imparta ciclos de formación profesional), xunto coa documentación que se indique na instancia. En tanto que non se efectúe este trámite, non quedará feita a matrícula.

 

Opcionalmente, pódese cubrir o formulario normalizado en pantalla (Anexo I), imprimilo e presentalo nun centro de inscrición xunto coa documentación necesaria.

 

 

r

Estrutura e organización da proba:

 

Parte sociolingüística

Inclúe tres probas:

-      

Lingua Castelá

-      

Lingua galega

-      

Ciencias Sociais

Parte matemática

Consta dunha única proba:

-      

Matemáticas

Parte científico-técnica

Inclúe dúas probas:

-      

Ciencias da natureza

-      

Tecnoloxía

r

Celebración da proba:

Data: 31 de maio de 2018.

Horario:

-       

Presentación: 9:00 horas.

-       

Parte matemática e parte sociolingüística: das 10:00 ás 13:00 horas (matemáticas, lingua galega, lingua castelá e ciencias sociais).

-       

Parte científico-técnica: das 16:00 ás 18:00 horas (tecnoloxía e ciencias da natureza).

 

 En cada chamamento as persoas inscritas estarán situadas nos lugares designados polos centros.

Non será posible abandonar o lugar de realización da proba ata que o tribunal dea a autorización.

 

Lugar: O día 15 de maio farase público o lugar onde se realizarán as probas.

 

Documentación para levar o día da proba:

-       

DNI

-       

Copia da folla da solicitude de inscrición

 

Materiais que se poden empregar para a realización das probas

 • Bolígrafos de tinta negra ou azul (ningunha outra cor).
 • Na proba de Tecnoloxía poderase empregar calculadora que non sexa programable, gráfica ou con capacidade para almacenar e/ou transmitir datos.

 

r

Advertencia

·        

Non se poderá acceder ao lugar de realización das probas con ningún dispositivo que permita transmitir e/ou almacenar información, como por exemplo, teléfonos móbiles.

·        

O tribunal dará as instrucións pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas. Non seguilas poderá ser causa de exclusión.

 

 

Toda a información e a documentación referente ás probas de acceso aos ciclos formativos poderá consultarse dentro da pestana “Probas” do menú da páxina web http://www.edu.xunta.es/fp

 

 

CANALICO DE COCIÑA: SABORES DE CORES

PROXECTO INTERDISCIPLINAR PRIMARIA-SECUNDARIA 

“CANALICO DE COCIÑA”.CURSO 2017-18

BENVIDOS A “CANALICO DE COCIÑA: SABORES DE CORES”!!!

Dentro do noso proxecto “ COCIÑANDO O NOSO APRENDIZAXE” da materia de Promoción de Hábitos saudables, de secundaria “ , dando a forma de programa de televisión  estamos a realizar o proxecto “ SABORES DE CORES” , continuando co traballo do proxecto levado a cabo en primaria “CANALICO DE COCIÑA”, consistente na elaboración de diferentes sobremesas, zumes e batidos creativos elaborados polo alumnado( coa  guía- dirección da profesora da materia Mº Teresa Blanco), con froita fresca beneficiosa para a nosa saúde, o seu aporte unha dieta cardiosaudable e as súas vantaxes o coidado do noso corazón , coidando a presentación e compartindo  co grupo o tempo de degustación dos produtos que resulten.

Como actividades iniciais e motivadoras e de primeira práctica, na primeira fase do proxecto, fixemos durante o 1º trimestre, a elaboración de receitas feitas por cada alumna/o de forma individual na casa, en compañía dun membro da súa familia . Cada alumno elaborou un receitario propio que rexistrou a través de formato power -point ou vídeo, onde detallou: nome da receita, ingredientes, cantidades, grado de dificultade, nº de comensais, e execución da mesma paso a paso , xunto co membro da familia escollido, con quen cociñou. Os alumnos fixeron cada un, unha receita por semana, coa temática proposta ( carne, verdura, peixe, sobremesa...etc) . O obxectivo final, é a elaboración dun receitario propio de cada alumna/o e un común do grupo e a súa difusión nun blog de creación propia e nos dos do colexio e páxina web.

A segunda parte do proxecto: “CANALICO DE COCIÑA: SABORES DE CORES”, a iniciamos no 2º Trimestre do ano.

Para iniciar esta actividade elaboramos un escenario propio dun estudo de televisión onde se incluíu o nome do programa, o decorado e a infraestrutura precisa para o desenvolvemento do programa, así como os medios necesarios para a realización, que se levaron a cabo na clase ou no aula Croma que posúe o centro. De igual forma, os alumnos/as deseñaron un logotipo para os seus uniformes (mandil) de cociñeiros ), co nome do Proxecto (“ Canalico de cociña: Saúde de cores”) .

Previo a elaboración do programa, dentro da fase de preparación da 2º parte do proxecto, o alumnado realizou un traballo de investigación, selección e elaboración dos contidos do programa, empregando TICs (ordeadores, tablets, encerado, pax. webs), utilizando como fonte documental a web:https://zumos.com/recetas (by Zumosol) ,onde escollen as froitas a empregar, elaborando as súas propias sobremesas, zumes e batidos, escollendo froitas cardio-saudables, así como a información nutricional da composición das receitas e información complementaria sobre o coidado do corazón e a saúde para a elaboración e presentación dos contidos do programa. De igual forma, os mesmos alumnos levaron a cabo a gravación dos programas, e a preparación do  estudo de gravación.

 
 
 
      OBXECTIVOS EDUCATIVOS:
 • -          Tomar conciencia da importancia do consumo de froita e verdura para o desenvolvemento saudable das persoas.
 • -          Desenvolver o hábito cultural da comida compartida e os sinais de respecto no momento da comida.
 • -          Desenvolver e relacionar os contidos traballados na materia de Promoción de Hábitos saudables durante todo o ano escolar
 • -          Mellorar as estratexias de Investigación e observación de carácter científico.
 • -          Mellorar a manipulación responsable dos alimentos cos instrumentos axeitados.
 • -          Desenvolver a autonomía persoal na toma de decisións necesarias para levar a cabo os proxectos.
 • -          Poñer en práctica os instrumentos precisos para a planificación dos traballos.
 • -          Desenvolver a capacidade creativa de cara á presentación dos traballos realizados.
 • -          Practicar e desenvolver os hábitos de recollida e limpeza dos espazos compartidos.
 • -          Aprendizaxe progresiva da xestión do tempo na realización de tarefas.
 • -          Coñecer aos compañeiros do grupo e gustos persoais.
 • -          Desenvolver o espírito crítico.
 • -          Respectar as opinións e traballos dos demais.
 • -          Aprender o manexo e coidado dos medios tecnolóxicos.
 • -          Aprender a crear escenas e decorados relacionados co mundo audiovisual.
 • -          Coñecer o vocabulario específico relacionado coa actividade.
 • -          Mellorar o uso da voz como medio para a comunicación en público.
 • -          Coñecer o funcionamento do noso corazón e contribuír o seu coidado
 • -          Coñecer as froitas producidas na contorna.
 • -          Coñecer outros proxectos de alimentación saudábel.
 • -          Aprender a elaborar

Temos que agradecer a inestimable axuda  a profesora  Yolanda, do Departamento de Relixión, no montaxe do programa  co Croma e o seu asesoramento na filmación

 

 

Así que, a espera de proxectar  todos os capítulos do programa o completo, aquí mostramos para o boso disfrute a 1º entrega do noso  Programa de cociña dos alumnos/as de 1º de ESO para dar mostra, do gran traballo que están a facer: “CANALICO DE COCIÑA: SABORES DE COCIÑA” E UNHA DELICIOSA RECEITA DE BISCOITO DE CHOCOLATE FEITA POLOS NOSOS COMPAÑEIROS : HUGO E RUBÉN, E PRESENTADO POR DANIEL DE 1º DE ESO

PROGRAMA 1


RECEITA DE BIZCOITO DE CHOCOLATE

 

 BO PROVEITO E SAÚDE CHEA DE SABORES DE CORES !!!

O CPI VIRXE DA CELA GAÑADOR DA FASE AUTONÓMICA DO CONCURSO ESCOLAR ONCE

REINVENTEMOS XUNT@S UNHA ESCOLA PARA TOD@S. 34 CONCURSO ESCOLAR ONCE

 

Parabéns aos alumnos e alumnas de 1º da ESO do CPI Virxe da Cela por ser os gañadores da Fase Autonómica no 34 Concurso Escolar da ONCE “Reinventemos xuntos unha escola para tod@s”.

noso vídeo Apostasmos polo i” pasa directamente á Fase Estatal.  Moita sorte… e seguimos apostando por unha escola con “i” de igualdade, ilusión, innovación, identidadeinxenio, inclusión, en definitiva unha escola IDEAL.
 
Baixo o lema “Reinventemos xunt@s unha escola para tod@s” os alumnos e alumnas do CPI Plurilingüe Virxe da Cela de Monfero e o CPI As Mirandas de Ares , uniron esforzos para elaborar e realizar  unha serie de vídeos para o Concurso Escolar Once.  Con esta proposta a Fundación ONCE pretende sensibilizar aos alumnos/as, pais e nais, profesores e profesoras e a todo o resto da sociedade sobre a importancia de crear unha escola na que todo o mundo teña un oco e un lugar, dunha forma dinámica e en equipo, unindo as nosas forzas e ideas para construila xuntos.
 
Aquí podedes ver os videos realizados e presentados ao concurso escolar. Parabéns aos rapaces e rapazas dos dous centros polos guións que realizaron.

             1º ESO. CPI Plurilingüe Virxe da Cela

 

                 

3º ESO CPI Plurilingüe Virxe da Cela

               

 
 

 

 

 

Visitas dos IES Francisco Aguiar e As Mariñas

O mércores 21 de febreiro, viñeron a explicarnos do IES Francisco Aguiar de Betanzos, os diferentes itinerarios que o alumnado de 4º de ESO pode tomar unha vez remate a etapa.
 
O 5 de marzo foron o director do IES As Mariñas e a orientadora quenes explicaron a este mesmo curso a súa oferta educativa.
 

 

 
 
Animar ao alumnado de 4º de ESO a seguir investigando sobre as diferentes opcións para poder tomar unha boa decisión.

E lembrade que o prazo para reservar praza no bacharelato vai do 1 ao 20 de marzo

Visita da Fundación Repsol e Ayuda en Acción

Fundación Repsol colabora co programa Aquí también de Ayuda en Acción que loita contra a pobreza infantil en España
 

 

O  programa  Aquí también chega  a 11.000    nenos,  nenas  e  adolescentes  en 87  centros escolares de 11 comunidades autónomas en España
 
Ignacio Egea, Vicepresidente de Fundación Repsol,  visita o 7 de marzo tres  dos centros educativos  que apoia Ayuda en Acción en Galicia nas localidades da Coruña, Meicende e Monfero. Tamén asiste á visita Javier Sancho, Director da Refinaría da Coruña
 
 .
 
 O mércores 7 de marzo Ignacio Egea, Vicepresidente de Fundación Repsol, visitou varios centros educativos aos que apoia a Fundación en Galicia. Fundación Repsol contribúe á sustentabilidade  do programa  Aquí también de  Ayuda en Acción, co obxectivo de dar apoio á infancia e familias, que viven en condicións de vulnerabilidade e en risco de exclusión en España.
 
A visita comezou ás 9 da mañá no centro escolar de Meicende. Ao mediodía a comitiva trasladarase até A Coruña para percorrer as instalacións doutro  centro educativo e o itinerario finalizou en Monfero, onde os alumnos e alumnas manteron un diálogo cos representantes de Fundación Repsol e de Ayuda en Acción.
 
Actualmente, a colaboración de Fundación Repsol consiste en cubrir de libros de texto e material   escolar,   bolsas   de   comedor,   merendas   saudables   de   media   mañá   e excursións e saídas culturais para alumnado de distintos centros educativos da Coruña, Meicende e Monfero que forman parte do programa Aquí también de Ayuda en Acción. Estas axudas promoven a igualdade de oportunidades de nenos, nenas, novas e familias en risco de exclusión e contribúen ao normal desenvolvemento educativo e social do alumnado.
 
Así mesmo, dentro deste programa, Fundación Repsol apoia proxectos de innovación educativa nos centros educativos galegos, como o teatro, talleres de radio, un horto escolar e ferramentas online que melloran as habilidades lingüísticas e matemáticas do alumnado (Smartick e Glifing), así como as formacións realizadas na Escola de Pais e Nais dun centro educativo. Estas iniciativas melloran as habilidades do alumnado, a súa cohesión social, desenvolvemento educativo e contribúen á redución da desafección escolar e consecuentemente á súa permanencia no sistema educativo.
 
Ignacio Egea estivo acompañado pola  Directora da área Social e Voluntariado a Fundación, Lola Zamarra,  e pola Directora de Relacións Institucionais de Ayuda en Acción, Marta Marañón. Ademais no Virxe da Cela esperábanos representantes dos Concellos de Monfero e Irixoa e o presidente da ANPA Jorge Pena.
 
 
 
 
 

O NOSO CENTRO NAS XORNADAS " CONTRATOS PROGRAMA, UN PLAN PARA CADA CENTRO"

O venres 23 de febreiro celebráronse en Santiago as Xornadas “Contratos programa, un plan para cada centro”, convocadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. As xornadas, nas que estiveron presentes uns 600 profesores e responsables dos equipos directivos de centros galegos, serviron para divulgar as boas prácticas, identificadas no desenvolvemento dos programas nos diferentes centros, para que poidan servir de modelo de referencia na organización e xestión doutros centros. E alí estivo a nosa directora Camino Pereiro intercambiando a experiencia do noso cole coa de outros centros participantes.

 Nela explicou como implementamos no Virxe da Cela  as distintas modalidades de Contratos Programa coas que contamos e que levamos a termo a través dos distintos proxectos:  

·                Proxectos de coeducación, igualdade, convivencia e voluntariado
·         Proxectos de desenvolvemento endóxeno sustentable
·         Proxectos de mellora da convivencia e das relacións comunitarias
·         Proxectos de compensación das desigualdades
·         Proxectos para unha vida saudable
·         Proxectos de desenvolvemento da competencia STEAM,
·         Proxectos de formación e investigación e mellora da calidade educativa.
 


 

ZONA DE LECER ACTIVO: MÓVETE CON FUNDAMENTO

 

 
O noso centro, a través do Departamento de Educación Física, inaugura esta semana a nosa “ZONA DE LECER ACTIVO: MÓVETE CON FUNDAMENTO” , dentro do noso Plan deportivo de centro e coa finalidade de fomentar a práctica físico- deportiva con obxectivo de  contribuír a mellora da nosa condición física saudable e a nosa saúde cardiovascular, a través do aproveitamento das horas de lecer no noso centro dunha forma lúdica e activa .
Buscamos ademais traballar actitudes e contidos multidisciplinares importantes para a formación integral do alumnado do Centro, como o respecto a os demais e o noso entorno, o coidado do noso material, a responsabilidade, a interacción social, a colaboración, cooperación , e traballo de igualdade a través do emprego de dito material  utilizando como vehículo o xogo.
É importante sinalar tamén no que ten que ver coa práctica da Educación Física, que a través do xogo co material dispoñible, o alumnado descubre prácticas físico- deportivas novas e non tan habituais no seu entorno como: tiro con arco, golf, deportes de raqueta, xogos con material alternativo, pelota vasca,  etc, que lle facilitan o coñecemento e acceso as mesmas, que de outra forma non terían.
Pretendemos en conclusión, a través do Departamento de E. Física, ademais dos obxectivos sinalados, recuperar o gusto polo xogo, o goze dun tempo de lecer en movemento con nosos compañeiros/as e as risas no patio:
!!!MOVERNOS CON FUNDAMENTO¡¡¡¡
 
 
O alumnado dispón de variado material deportivo, para o uso libre nas horas de lecer, que se atopa na zoa especial para iso sinalada ( o lado da porta de saída de Secundaría, o lado da Sala de profesores), sendo o seu uso regulado por alumnas/os colaboradores e a profesora de E. Física e  sempre tendo en conta a normativa, que a continuación detallamos.
 

 

 

 
 
NORMATIVA DE USO DO MATERIAL DEPORTIVO-RECREATIVO  PARA AS HORAS DE LECER

1.     

O material deportivo- recreativo estará a disposición de tódalas/os alumnas/os do centro, para o uso e disfrute nas horas de lecer dos recreos / de 11:30-12:00 para Primaria e 12:15-12:35 para secundaria ( no caso de secundaria, poderán facer tamén uso nas horas de lecer de despois de xantar).

 

2.     

Este material foi mercado polo Departamento de E. Física e  a materia de Promoción de Hábitos saudables de Secundaria, dentro do Plan Deportivo de Centro e o fomento de “Hábitos de vida activa e saudable” con a idea de facilitarlle o alumnado opcións variadas de ocio e deporte, para aproveitar de xeito activo o tempo de lecer, para pasalo ben, xogar cos compañeiros/as e coñecer actividades físico- deportivas diferentes.

 

3.     

Todo o material poderá ser usado por Primaria e Secundaria, xa que os recreos non coinciden.

 
 

4.     

O material se poderá atopar nun espazo destinado para el, chamado “ZONA DE LECER ACTIVO: MOVETE CON FUNDAMENTO”, situada a carón das portas de saída de Secundaria ( o lado da Sala de profesoras/es), onde tamén estarán situados os cuadrantes de prestamos onde os alumnos/as colaboradores, apuntarán incidencias e nomes de préstamo.

 

5.     

Para empregalo , ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE SE PODERÁ FACER, A TRAVÉS DE SOLICITARLLO OS ALUMNO/AS RESPONSABLES DO MESMO ( NON A NINGÚN PROFESOR OU OUTRO ALUMNO), que son os que concederán o permiso e aos que haberá que devolvelo. Polo que, ningún alumno/a poderá coller o material sen a comunicación e permiso de ditos alumnos.

6.     

O material de Infantil, só o poderá usar infantil e corresponderalle ás profesoras/es o adxudicalo.

7.     

Os alumnos/as responsables, en caso de solicitar varios alumnos un mesmo material, concederán por orden de chegada dito material, e controlarán o tempo de xogo, para poder disfrutar todos, e só lles corresponde a elas/eles conceder ou non e como, o material.

8.     

O-As alumnos/as que pida calquera material, son os mesmos que teñen que devolvelos , e non o poden prestar ou deixar a outros, sen comunicarllo os alumnos/as responsables. Así mesmo, o material, deberá quedar recollido, tal como se atopou, ( non deixalo no patio, ou fora das caixas, ou pezas soltas, etc)

9.     

As alumnas/os que soliciten material para xogar no recreo, son responsables do seu uso adecuado e si dito material sofre algún dano por mal comportamento ou mal uso( emprego inadecuado, golpes, etc), SERÁN RESPONSABLES  DE PAGAR UN NOVO E TENDRÁN UNHA SANCIÓN O RESPECTO DO DANO OCASIONADO, ASÍ COMO NON PODERÁN VOLTAR A UTILIZALO ATA NOVO AVISO.

10. 

Calquera dubida, preguntar os alumnos responsables ou a profe de E. Física de Secundaria: Mª Teresa Blanco .

11. 

E UN MATERIAL DE TODOS E PARA TODOS, TENDO A SORTE DE QUE O NOSO CENTRO NOS FACILITE DISPOÑER DEL, ASÍ QUE  XOGUEMOS ATOPANDO NOVAS FORMAS DE APROVEITAR O NOSO LECER, PASEMOLO BEN E RESPETEMONOS E RESPETEMOLO.

¡¡¡¡ DISFRUTADE!!!!
 
 
 
ALUMNAS/OS COLABORADORES RESPONSABLES DE PRESTAR O MATERIAL:
PARA SECUNDARIA:
DIEGO BAO.
 
 
PARA PRIMARIA:

-         

MARCOS.

-         

IKER

-         

PABLO

-         

BRAIS VARELA.

-         

AARÓN.

 

TORNEOS DEPORTIVOS CURSO 2017-18. EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

Como o curso anterior, este ano estamos a levar a cabo, durante todo o ano os torneos escolares

Os torneos xogaranse sempre na hora de lecer dos Mércores, de 14:00 a 14:40 en 2 partidos de 15 minutos de duración a tempo corrido (con cambio de campo os 7 minutos e medio).

A regras a seguir, son as oficiais para cada deporte, según as federacións de cada un deles.O incumplimento das mesmas de forma grave ou con perigro para os demáis durante o desenvolvemento de cada partido o una estancía no Pavillón, o calquera actuación no CPI ( tanto en horario de clase como en horas de lecer)que supoña unha conducta disrruptiva grave, levará implícita a non participación provisional ou definitiva no torneo (dependendo da falta e da sanción imposta).

O arbitraxe o fai como árbitro principal a profesora de E.Física e como secundarios, alumnas/os colaboradores. A mesa de anotación está composta por alumnos/as colaboradores.

Cada alumno/a ten a responsabilidade e obrigación de presentarse co seu equipo 10´antes do seu partido ( o tempo de xogo é limitado). Se non hai un mínimo de xogadores/as (4) para o desenvolvemento do partido os 5`da hora prevista, a ese equipo se lle dará o partido por perdido.Puntuación: Partido ganado: 1 punto. Partido perdido:0 puntos. Non presentado: 0 puntos.

Na primera ronda de enfrentamentos ( fase de selección), todos xogan contra todos, pasando (dependendo do nº de equipos cada ano) os 4 equipos que máis puntos teñan. En caso de empate, pasa o que teña maior nº de goles a favor. Logo cuartos de final, a partido de ida e volta. Semifinales e a final 1º-2º posto e 3º e 4º.

Os deportes elexidos este ano por consenso de todo o alumnado ( previa reunión e asamblea) son:

1º Trimestre: F. Sala

2º Trimestre: Baloncesto

3º Trimestre: Bádminton en dobres.

 O Comenzo dos mesmos foi no mes de Outubro, ata final de curso. Os días nos que os partidos previstos nese día, que por motivo de outras actividades, saídas varias, festivais, días festivos, etc, non se xogue,se aplazarán para o seguinte Mércores.

Os equipos serán mixtos (polo menos unha rapaza en cada equipo) e hetereoxéneos ( un xogador/ra de 1º-2º ESO polo menos en cada equipo).

LISTADO EQUIPOS PARTICIPANTES:
Equipo A:              Equipo B:                Equipo C:          Equipo D:      Equipo E:      Equipo F:                                      
Diego Bao             Pablo Maroño        Borja                  Cristina V.      Lucía             Sergio
Héctor                   David Rodríguez     Sara O.              Cristian          Clara             Candela
Sara Golpe            Roberto Uzal           Martín               Hugo             Verónica       Gael
Diego Golpe          Kevin                        Alex C.               Marta F.        Rubén R.      Víctor
Zito                          Laura (3º)               Ainhoa              Rubén F.          Nerea            Sonia
                                 Daniel                     Rubén               Cintia                 Ariadna       Laura V.
                                                                 Andrea               Daniela            David C.
 
 
Iniciamos a competición con F. Sala, que rematou o Mercores 21 de Febreiro, e os resultados foron os seguintes:
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓNS:
 
                        TORNE F.SALA CALENDARIO 2017-18
 
1º  VOLTA
DIA PARTIDO
 
EQUIPOS
RESULTADO
Mércores 18 Outubro
 
A-C
B-F
3-3
5-1
Mércores 25 Outubro
 
E-D
C-F
1-7
4-1
Mércores 8 Novembro
 
A-B
E-F
2-1
0-5
Mercores 15 Novembro
 
B-C
D-A
 
1-4
0-3
Mercores 22 Novembro
 
F-.A
E-B
0-5
2-6
Mercores 29 Novembro
 
C-D
E-A
2-0
1-7
Mercores 13 Decembro
 
B-D
E-C/D-F
0-0
0-4/0-4
         
 
Finalizada a 1º volta os equipos que pasan a 2º Volta( tendo en conta os partidos gañados) son:
Equipos A, B, C e F.
 
 
 
As datas da 2º volta onde se xogou 3º-4º posto e a final, foron:
 
 
                        TORNE F.SALA CALENDARIO 2017-18
 
2º  VOLTA
DIA PARTIDO
 
EQUIPOS
RESULTADO
Mércores 17 Xaneiro
 
A-F
B-C
3-0
1-1
Mércores 31 Xaneiro
 
F-B (3º e 4º Posto)
4-5
Mércores 7 Febreiro
 
A-C :FINAL
2-6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN FINAL- RESULTADOS:
 
4º POSTO: EQUIPO F: Sergio,Candela, Gael, Victor, Sonia, Laura V.
 
3º POSTO: EQUIPO B: Pablo M., David Rodriguez, Roberto Uzal, Kevin, Laura, Daniel, Jairo.
 
2º POSTO: EQUIPO A: Diego Bao, Héctor, Sara G., Diego G.,Zito, Alex 4º.
 
1º CLASIFICADO: EQUIPO C: Borja, Sara O., Martín, Alex C., Ainhoa, Rubén, Andrea.
 

 

!!!!!PARABENS A TODALAS/OS PARTICIPANTES ¡¡¡¡¡

 

NOTA: Daremos comenzo ao torneo de baloncesto na próxima xornada cos mesmos equipos.

Distribuir contido


by Dr. Radut