DOCUMENTACIÓN PARA PERSOAL SUBSTITUTO: Resumo do Plan de Adaptación COVID e Horario para este curso