COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega está formado durante o curso 2012-2013 por:

Representantes do profesorado
  • Mª Luisa Arias Yáñez (Coordinadora)
  • Juan López Martín
Representantes do alumnado
  • Alba González Pérez
Representante do persoal non docente
  • Mª Pilar Pardo Serantes

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega reunirase cunha periodicidade mensual.