Horto escolar rematado!!

O próximo curso temos que coidalo dende o principio! Gracias a ECOTONO polo asesoramento e toda a axuda para montalo. Temos horto, hotel de insectos e composteiro!