AS FUNCIÓNS DOS SERES VIVOS ( ll )

TEMA 10 

A REPRODUCIÓN DAS PLANTAS

A RELACIÓN NAS PLANTAS: NASTIAS

 

A RELACIÓN NAS PLANTAS: TROPISMOS