ERRO NO ISBN DO LIBRO E CADERNILLO DE FRANCÉS DE 1º DA ESO PARA O CURSO 2017-2018

DETECTADO UN ERRO NOS ISBN DO LIBRO E CADERNILLO DE FRANCÉS DE 1º DA ESO QUE APARECEN NA LISTA DE LIBROS PARA O CURSO 2017-2018, FACILITAMOS OS ISBN CORRECTOS:

LIBRO: 

MERCI!. MÉTHODE DE FRANÇAIS 1. CD AUDIOS.

ISBN: 978-84-698-2847-2

 CADERNILLO:

MERÇI 1 CAHIER D´ACTIVITÉS

 ISBN: 978-84-698-2729-1