Saltar navegación.
Inicio

Materiais didácticos de Lingua Galega para 3º e 4º de E.S.O.

Exercicios de repaso

Gramática

Ortografía

Comprensión lectora e expresión escrita.

Lectura comprensiva de textos e resolución de cuestións referentes aos mesmos. Redación de textos de diferente tipo cunha correcta coherencia, cohesión. adecuación, gramática e expresión.

 


Exercicios de reforzo

Gramática

 • Exercicios de xénero
 • O artigo
 • O pronome persoal
 • Os relativos
 • O adxectivo

Ortografía

 • O alfabeto
 • As regras do "b" e do "v"

Compresión lectora e expresión escrita

Lectura comprensiva de textos e resolución de cuestións referentes aos
mesmos. Redación de textos de diferente tipo cunha correcta coherencia,
cohesión. adecuación, gramática e expresión.


Exercicios de ampliación

Gramática

 • Exercicios de xénero
 • O artigo
 • O pronome persoal
 • Os relativos
 • O adxectivo

Ortografía

 • O alfabeto
 • As regras do "b" e do "v"

Compresión lectora e expresión escrita

Lectura comprensiva de textos e resolución de cuestións referentes aos
mesmos. Redación de textos de diferente tipo cunha correcta coherencia,
cohesión. adecuación, gramática e expresión.