Skip to Content

Implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá

Implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá

 • Regulada pola ORDE do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especil e centros privados concertados.
 • Para poder implantala, deben cumprirse os seguintes requisitos:
  1. Acordo do consello escolar, por maioría dos 3/5 dos seus membros.
  2. Acordo do claustro, por maioría dos 3/5 dos seus membros.
  3. Informe favorable do Servizo de Transporte.
  4. Acordo favorable do 58% do censo das familias. (Para os efectos de establecer o total do censo computarase a nai ou pai ou un dos titores legais do alumnado da etapa en que se pretende cambiar a xornada).
  5. Plan específico de actividades extraescolares 
 • Pasos a seguir para a súa implantación:
  1. Información sobre o plan específico de actividades extraescolares cun mes de antelación ás votacións do sector das familias.
  2. Posteriormente, votación do claustro e o consello, en sesións extraordinarias.
  3. No caso de que as votacións de claustro e consello sexan favorables, solicitude de informe favorable ao Servizo de Transporte
  4. No caso de que o informe sexa favorable, realizarase a votación das familias.
  5. Informe favorable de Inspección Educativa.
  6. Envío da solicitude á Consellería. 
 • Unha vez realizadas as votacións do Claustro de Profesorado e do Consello Escolar do CPI de San Sadurniño, e sendo estas favorables, solicitamos a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ao Servizo de Transporte. 
 • No caso de que este informe sexa favorable, procederase á votación por parte das familias do alumnado.

Destacamos a importancia da asistencia das nais, pais ou titores e titoras legais á votación no caso de que esta poida levarse a cabo, e solicitamos a vosa colaboración. Moitas grazas de antemán.

Plan de actividades extraescolares

AdxuntoTamaño
Proxecto.pdf155.87 KB


story | by Dr. Radut