CALENDARIO EXAMES DE SETEMBRO

O calendario das probas extraordinarias de setembro queda, despois dunha pequena modificación, como segue