INFORMACIÓN ENTREGA DE NOTAS E MATRÍCULA EN SETEMBRO

Lémbrase a todo o alumnado que teña que acudir ás probas extraordinarias de setembro que o XOVES 6 DE SETEMBRO ás 9:30AM procederase á entrega do boletín de notas por parte de cada titor. Desde ese momento queda aberto o período de reclamacións durante 2 días (xoves e venres): de 10 da mañá a 13.00h. Tamén queda aberto o período de matrícula, priorizándose o alumnado de 4ºESO o xoves 6 e o de 1ºESO, 2ºESO ou 3ºESO o venres 7. Como último día posible de matrícula queda o luns 10 para aqueles que tiveran algún problema e non o puideran facer cando se lle indicou ou ben aqueles que dependeran dunha posible reclamación á nota.