CALENDARIO DE EXAMES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Os exames de recuperación de setembro terán lugar durante 2 días, o luns 3 e o martes 4 e distribuiranse do seguintes xeito.