Consello escolar

Membros do Consello Escolar na actualidade

 

Director Presidente: Don Fernando San Martín Zamacola

Secretaria: Dona Olalla Otero Payno

Xefa de Estudos de Secundaria: Dona Mª Rosario Pérez Pelegrín

Xefa de Estudos de Primaria: Dona María Santiago Portas

 

Representantes do Claustro de Profesores:

Dona Eva María León García

Dona María Josefa Rodríguez Leiro

Dona Cristina González Domínguez

Dona Mª Mercedes Vázquez Viñas

Don Carlos Besada Rico

 

Representante de ANPA : Dona María José Pérez Lorenzo

 

Representantes de pais, nais e titores:

María del Mar Tejero Tercero

 Dona Lenka Zamisova 

Representante do persoal de servizos: Dona Rosa Isorna Portugués.

 

Representante do Concello: en representación de  Don Alberto García García, Don Manuel Isorna Folgar

 

 Representantes do alumnado

 Dona Aroa Martínez Bardón

Dona Alexandra Rial Conde

Dona Rita Bello Conde

 

Distribuir contido