Excursión 2º da ESO a Braga (Portugal)

O alumnado de 2º da ESO realizou nos días 27 e 28 de maio unha viaxe a Braga (Portugal), onde puido pór en práctica algúns dos contidos traballados na materia de Lingua Galega e Literatura ao longo do curso. 

Nestes dous días visitaron Braga e Guimaraes e asistiron a un curso de cultura portuguesa na Universidade de Minho.

Esta actividade foi financiada polo propio alumnado que conseguiu o diñeiro a través da organización dunha actividade cultural.

Muito obrigad@s a tod@s as pessoas que nos ajudaram!!!!!