DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DO FONDO SOLIDARIO E RECOLLIDA DE BOLETÍNS PARA ALUMNADO DE ESO

  • O día 23 de xuño farase a entrega de notas e a recollida dos libros de texto na aula de referencia do alumnado, agás aqueles necesarios para preparar os exames de setembro.
  • Ao alumnado de 1º, 2º e 3º ESO entregaráselles unha folla para a elección das materias optativas do vindeiro curso que deberán devolver asinadas polos proxenitores.
  • O alumnado de 4º ESO que titula en xuño levará toda a documentación necesaria para poder formalizar a matrícula no centro correspondente.

A devolución e recollida realizarase por quendas das que serán informas polas titoras do curso correspondente, e durante o proceso, respectaranse as medidas de seguridade (utilización do xel na entrada, separación física, máscara,.....) No caso de ter que asinar algún documento, é preferible que traian o seu propio bolígrafo.

Recordamos que a falta de devolución do material prestado será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar do curso 2020-21.

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO

ALUMNADO ADMITIDO 2020-2021

Houbo oito solicitudes novas  para 4º de educación infantil e unha para 1º de ESO.

Todos foron admitidos, aínda que pola lei de protección de datos non podemos publicar aquí os seus nomes.

 

RECOLLIDA DE LIBROS

A dirección do centro informa:

Dende o momento que se levantaron as restricións de movemento coincidentes coa fase II da desescalada, poden os proxenitores vir recoller os material dos seus fillos/as ao centro educativo.

Para unha mellor organización aconséllase solicitar cita previa no teléfono 881 880 671.

Tendo en conta que a devolución dos libros de texto do curso 2019-20 se fará entre o 23-06-2020 e o 07-07-2020 *, recoméndase, sempre que sexa posible, que a recollida e a devolución se fagan o mesmo día.

Para tal efecto o centro elaborará un calendario que lle fará chegar a través das titoras.

 

*agás para o alumnado de ESO que teña materias pendentes para setembro.

 

FONDOLIBROS

Para  acceder á orden completa prema aquí

Para consultar as instrucións acceda ao arquivo adxunto ou prema aquí

Para cumprimentar solicitude prema aquí

Se quere consultar a carta enviada ás familias pode facelo aquí ou no arquivo adxunto

 

 

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DOS CURSOS DE E.P. E E.S.O.

Atendendo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publícanse as adaptacións das programacións dos cursos de E.P. e E.S.O.

(

AVISO

MOI IMPORTANTE: recomendacións para acudir ao centro a realizar trámites administrativos:

Chamar previamente ao centro (881 880 671) para reservar cita previa en horario de 10:00-13:00

É suficiente con que veña unha soa persoa, prégase que non veñan acompañados.

Usar mascarilla en todo momento.

Para evitar compartir superficies de contacto é moi recomendable que traia o seu propio bolígrafo.

(

ADMISIÓN DO ALUMNADO 2020/2021

AVISO: REAPERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

Resolución da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 7 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento de admisión do alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostitos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión do día 11 de maio de 2020 ao día 18 do mesmo mes. Impreso de solicitude

             2. Novos prazos do procedemento.

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo:ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido:antes do 9 de xuño de 2020.

          ● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte    ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido:ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria:do 1 ao 10 xullo de 2020.

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato:do 1 ao 10 xullo.

Prazo extraordinario:do 1 ao 10 de setembro de 2020.

 (

Powered by Drupal - Design by artinet