Skip to Content

Protocolo para acceder ás clases virtuais.

Desde o centro educativo estase a facilitar o seguimento do proceso educativo do alumnado que ten que permanecer nas súas casas a causa da actual situación de pandemia.

O alumnado afectado deberá seguir as clases virtuais, salvo que non se atope en adecuadas condicións de saúde ou por causas debidamente xustificadas.

As clases virtuais están destinadas unicamente ao alumnado que se atope nalgunha das seguintes situacións:

 Alumnado con diagnóstico COVID-19 confirmado.

 Alumnado coa consideración de contacto estreito dunha persoa con diagnóstico

confirmado.

 Alumnado que convive con algunha persoa con diagnóstico COVID-19 confirmado.

 Alumnado que convive con algunha persoa sospeitosa de padecer a COVID-19.

 Alumnado con síntomas compatibles con COVID-19.

Para poder acceder ás clases virtuais os responsables legais comunicarán a situación ao Equipo COVID (Whatsapp ao 676874513) do centro achegando a xustificación correspondente, cun documento oficial ou co modelo de declaración responsable que está na páxina web do centro.

Calquera outra situación terá que ser consultada ao director ou Equipo COVID en horario escolar no teléfono do centro.

 

AdxuntoTamaño
DeclaraciónResponsable.pdf729.16 KB


page | by Dr. Radut