Saltar navegación.
Inicio
Narón (A Coruña)

Bases do concurso do cartel anunciador das Letras Galegas 2009

Ramón Piñeiro López

Ramón Piñeiro López
(homenaxeado no Día das Letras Galegas 2009)


1. PARTICIPACIÓN

Poderá participar todo o alumnado matriculado no CPI do Feal.

2. TEMA

O cartel será anunciador das LETRAS GALEGAS 2009, adicadas este ano a Ramón Piñeiro López.

3. PRESENTACIÓN

A presentación farase nunha cartolina tamaño A-3, empregando un máximo de catro cores.
Nun sobre pechado, pegado no dorso da cartolina, figurarán os datos persoais, curso e grupo do autor ou autora.

4. LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN

Os traballos entregaranse na conserxería do propio Centro antes do 27 de febreiro de 2009.

5. PREMIOS

Concederanse 3 premios a través de vales por importes non inferiores a:

  • 1º premio: 150 euros
  • 2º premio: 80 euros
  • 3º premio: 40 euros


6. XURADO

Estará integrado polos membros organizadores do concurso.

7. DITAME

Farase público a través do taboleiro do ENL, expoñendo a acta do concurso.

8. FINAL

A resolución do xurado será inapelable e este pode declarar deserto algún premio.
A participación no concurso implica a aceptación das presentes bases, así como a decisión do xurado.

Enderezos electrónicos

  • Equipo directivo: cpi.feal@edu.xunta.es
  • ANPA: o.buxato.anpa.o.feal@gmail.com
  • Coordinación da web: web.feal@gmail.com