Instrución 4/2019 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre a xestión do servizo de Transporte Escolar no Curso 2019/20