Skip to Content

Educación Física, Física e Química, Francés, Matemáticas, Orientación, Xeografía e Historia, Inglés, Música, CC. Naturais/Bioloxía, Lingua Galega, Lingua Castelá, Artes Plásticas, Tecnoloxía, Relixión Católica, Aula de Informática

Programacións do departamento de Física e Química 2023-24

A continuación se publica a programación didáctica para os cursos impares LOMLOE.

A programación didáctica para os cursos pares publicarase proximamente.

Modificación criterios de cualificación e final de curso

Pola presente acláranse as modificacións feitas por este departamento a partir da orde do 27 de decembro de 2022, que modifica o final de curso 2022/23.

Eliminada a avaliación previa e consolidadas as avaliacións 3ª e ordinaria para finais de xuño, modifícase nos criterios de cualificación desta asignatura o prazo de recuperacións de unidades ou avaliacións pendentes, pasando de ser entre avaliación previa e 3ª para ser no mes de xuño.

O xefe de departamento.

José Antonio Castro Cores

Programación 2022-23

Modificación da Cualificación Ordinaria

Adxúntase modificación dos criterios de avaliación segundo a orde de 25 de xaneiro de 2022.

Programación Didáctica do Departamento 22-23

Aquí tedes as Programacións Didácticas das materias asignadas ao Departamento  de Francés e a información básica das mesmas.

Programación Didáctica do Departamento 22-23

Aquí tendes, no ficheiro adxunto a Programación Didáctica do Departamento; tamén a información básica dos cursos ademáis dun anexo cos contidos mínimos.

Programación didactica Física y Química 2022-2023

A continuación adxuntase a  programación de física e química asi como a información básica para os distintos niveis.

Programación de E.F. 2021/22

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA GALEGA. 2022-23

Aquí podedes consultar a Programación didáctica do Departamento de Lingua Galega así como a Información básica, un resumo da mesma coa información esencial para o desenvolvemento do curso (contidos mínimos, método de calificación...).

Programación Didáctica 20-21 (Básica)

Distribuir contido


by Dr. Radut