Traballamos a música dende casa

Tocamos o Himno da alegría ca frauta xunto ca música de acompañamento

 

frauta