Proxecto ríos

O RÍO CHAMOSO

Os datos recollidos amosaron unha boa calidade da auga que se completou co estudo dos macroinvertebrados presentes no río, así como as distintas árbores da Ribeira.

MATERIAIS DO PROXECTO

VÍDEOS DO PROXECTO:

ONDE ESTÁ  O RÍO CHAMOSO

OS MACROINVERTEBRADOS

A FLORA DO RíO CHAMOSO

AS ÁRBORES

A MAQUETA DO RÍO CHAMOSO

Os datos recollidos  polo alumnado o día 2 de maio de 2019 no Río Chamoso foron os seguintes:

Descrición do punto de mostraxe.

a) Anchura: Fixéronse tres medidas, logo calculamos a media.

  1 2 3
Anchura (m) 3,8 4,5 4,

  Am = 4,08 m

b) Profundidade:

  1 2 3
Profundidade(cm) 57 40 2

Pm= 41,67 cm = 0,42 m

c) Sección = anchura x profundidade = 4,08m x 0,42 m = 1,71 m2

d) Velocidade da auga. Cun cordel de 10 m, calculamos o tempo que tarda en percorrer ese espazo un pao.

  tm = 17,58 s.

  v = 10 m/17,58s = 0,57 m/s.

Cos datos anteriores calculamos o caudal do río:

Caudal = velocidade x sección = 0,57m/s x 1,71 m2 = 0,97 m3/s

3. Características físico-químicas da auga.

Enchemos catro tubos de ensaio coa auga do río e medimos:

  • Temperatura. Co uso dun termómetro de alcohol: Tª = 10ºC.
  • pH = 7
  • Nitratos: 0 – 10 mg/L
  • Osíxeno disolto: 4- 8 mg/L
  • Transparencia. Coa axuda do disco de Sechi anotamos o número do sector no cal podemos ler a fórmula química da auga. Nós puidemos observar todos os sectores.

EXCURSIÓN DO PROXECTO RÍOS

03/05/2019

5º E 4º DE ESO

PROXECTO RÍOS

 

Proxecto Ríos

O Proxecto Ríos é unha iniciativa de concienciación, educación e participación cidadá en defensa dos nosos ríos. Fundaméntase na realización de inspeccións do estado dos ríos galegos por parte de persoas ou grupos voluntarios a nivel local, co obxectivo final de facerse responsábeis da vixilancia (adopción) do río que pasa polo seu municipio ou localidade. Estas inspeccións realízanse como mínimo dúas veces ao ano, en base á metodoloxía e materiais de apoio proporcionados polo Proxecto Ríos que axudarán a cumplimentar as Follas de Inspección.

Unha vez recibidas estas na sede do Proxecto, elaboraranse informes anuais cos datos subministrados por todos os/as participantes nas distintas campañas Asemade, recolleranse nunha base de datos accesíbel nesta web. 

Posteriormente os grupos que así o desexen poden participar no Programa de Adopción de Ríos, co que se fan responsábeis, nalgunha medida,de velar polo estado de aqueles treitos de río que escollan. 

LER MÁIS

Distribuir contenido