Skip to Content

Secretaría

Horario de secretaría

   Horario de secretaría:

De luns a venres... de 9:00 h a 14:00 h
Martes... de 16:00 h a 18:00 h

Horario de verán

De luns a venrres... de 9:00 h a 12:00 h
Tlf/Fax.- 881880765

 

correo-e.- cpi.castro.baxoi@edu.xunta.es

 

ADMISIÓN 2019-2020

Con data 5 de Abril, publicamos as listaxes provisionais de admitidos para o curso 2019-2020. Podedes consultalas no taboleiro do centro e nos arquivos adxuntos. Pódese reclamar, ante calquera erro, os días 8, 9, 10, 11 e 12 de abril. As listaxes definitivas serán publicadas antes do 15 de Maio.

Para resolver calquera dúbida, a Secretaría do centro.

ADMISIÓN CURSO 2019-20

Rematado o proceso de reserva para o curso 2019-2020, no que todas as solicitudes dos centros adscritos presentadas, foron admitidas, e conforme ao punto 4 do artigo 3 da orde do 12 de marzo de 2013 que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica do 2/2006 do 3 de maio, de educación, publicamos a relación de postos escolares vacantes para o curso 2019-20.

 

Curso

Nº prazas ofertadas

Nº permanencias

Nº solicitudes reserva centros adscritos

Nº vacantes

Reserva alumnado NEAE

4º EI

50

0

0

50

6

5º EI

50

36

0

14

--

6º EI

50

36

0

14

--

 

 

 

 

 

 

1º EP

50

41

0

9

6

2º EP

50

50

0

0

--

3º EP

50

37

2

11

--

4º EP

50

42

0

8

--

5º EP

50

50

0

0

--

6º EP

50

44

0

6

--

 

 

 

 

 

 

1º ESO

60

39

0

21

6

2º ESO

60

40

0

20

--

3º ESO

60

39

0

21

--

4º ESO

60

34

0

26

--

ADMISIÓN CURSO 2019-20

CALENDARIO DE ADMISIÓN 2019-2020

Presentación solicitude de admisión

Do 1 ao 20 de Marzo

Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremo

Do 21 de Marzo ao 3 de Abril

(10 días hábiles)

Publicación listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

Antes do 25 de Abril

Publicación listaxes definitivos de admitidos e non admitidos

Antes do 15 de Maio

Formalización matrícula

EI, EP: 20-30 de Xuño

(1 de Xullo ao non ser hábil o 30)

ESO, BAC: 25 de Xuño-10 de Xullo.

Formalización matrícula. Prazo extraordinario (ESO/BAC)

Do 1 ao 10 de Setembro

 

Decreto 254/2012 do 13 de decembro polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf

 Orde do 12 deMarzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20130315_admision_inf_prim_sec_bac.pdf

 Orde do 25 de Xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de Marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2 ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision_1.pdf

 Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2019-20.

https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/Instrucions%20%20admision%20curso%202019-20.pdf

 Xefatura Territorial da Coruña. Proceso de admisión de alumnos (2019-2020) Instrucións para os centros sostidos con fondos públicos.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipemiliapardobazancoruna/?q=system/files/Instrucci%C3%B3ns%20Xefatura%20Territorial.pdf

 Resolución de 27 de Febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai público o resultado do sorteo ao que fai referencia o artigo 29 da orde do 12 de marzo de 2013.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_resultado_sorteo_anual_letras_admision_2019-2020.pdf

 

IMPORTANTE:

1.- Cada alumno e alumna só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O incumprimento disto supoñerá a perda de dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2.- O alumno que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3.- O alumno que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

4.- O CPI Castro Baxoi ten como centros adscritos as escolas unitarias de Bemantes e Torres. O noso centro está adscrito o IES Fraga do Eume de Pontedeume.

5.- O noso centro dispón de servizo de transporte escolar. A ANPA xestiona un servizo de mañanceiros e comedor.

 

 Anexo II: formulario de solicitude de admisión (debe acompañarse coa fotocopia do DNI do alumno ou, no seu defecto, fotocopia do libro de familia)

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexo_ii_formulario_de_admision.pdf

ADMISIÓN 2019-2020

A orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,

 ESTABLECE:

  • No seu artigo 9, a garantía de permanencia no centro docente para o alumnado matriculado no mesmo, polo que o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.
  • No seu artigo 10, punto 1, que o alumnado procedente dos centros adscritos de educación infantil, educación primaria ou educación secundaria obrigatoria, terá prioridade para a admisión de conformidade co artigo 9.2 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro.

POLO TANTO:

  • O alumnado que no curso 18-19 estea matriculado no noso centro e permaneza no curso 19-20 non deberá realizar reserva nin admisión.
  • O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe  entre os días 1 e 15 de febreiro.

 Seguindo esta orde, o alumnado dos centros adscritos, é dicir, o CEIP de Bemantes e o CEIP de Torres, que desexen continuar os seus estudos no CPI CASTRO BAXOI no próximo curso, deberán presentar entre o 1 e o 15 de febreironestes centros, a solicitude de reserva de praza para o curso 18-19.

         Así mesmo, alumnado de 4º da ESO que queira continuar os seus estudos de bacharelato no centro ao que estamos adscritos, o IES FRAGA do EUME de Pontedeume, deberá presentar a solicitude no noso centro (CPI CASTRO BAXOI), entre o 1 e o 15 de febreiro. Será o noso centro o que remita ditas solicitudes ao centro de adscrición.

Podedes descargar o modelo de solicitude neste enlace:

https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/60126

         Unha vez rematado o proceso de reserva, levarase a cabo o procedemento ordinario de admisión do alumnado para o curso 2018-19, entre o 1 e o 20 de marzo. Deste proceso terán toda a información a través desta páxina web.

CURSO 2018-19: FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

No arquivo que se xunta podedes consultar a listaxe provisional do número de libros, do fondo solidario, adxudicados aos alumnos de 3º e 4º de Primaria para o curso 18-19.

O venres 6 e o luns 9, en horario de Secretaría de 9:00 a 12:00 horas, estará aberto o prazo de reclamacións. A partir do martes 10 publicarase a listaxe definitiva. 

CURSO 2018-19: LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN

DE LIBROS DE TEXTO 

E MATERIAL ESCOLAR

A partir do venres 6, en horario de Secretaría de 9:00 a 12:00 horas,  os que presentástedes as solicitudes das axudas para a adquisición de material escolar e libros de texto, podedes pasar polo centro para recoller o cheque. 

 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2018-19. Modificado 6/07

CURSO 2018-19

No arquivo adxunto podedes consultar o listado de libros de texto e material escolar para o curso 2018-19 dos diferentes cursos e etapas.

Recordade que o prazo para solicitar o Fondo de Libros e as axudas para material rematan o 22 de Xuño. 

CURSO 2018-19: FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

CURSO 2018-19: AXUDAS LIBROS DE TEXTO.

 No DOGA do 21 de Maio de 2018 aparece publicada a Orde do 9 de maio de 2018 que regula a participación no fondo solidario de libros de texto e a convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o curso 2018-19, destinada ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos. Tede en conta:

 

- FONDO SOLIDARIO: cursos 3º, 4º de Ed. Primaria e 3º e 4º da ESO. Mantense os libros do curso 2017-18.

- AXUDA ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO: 1º e 2º de Ed. Primaria ou alumnos con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), con rendas igual ou inferior a 9.000€. Tamén para alumnado de educación especial (EE) e alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65% sen límite de renda.

- MATERIAL ESCOLAR: alumnado de Ed. Primaria, ESO e EE, rendas igual ou inferiores a 5.400€.

 O alumnado de 5º, 6º de EP, e 1º e 2º ESO, que participan no proxecto de educación dixital (E-DIXGAL) no curso 18-19 queda excluído da participación no fondo solidario de libro de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Si poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúna os requisitos establecidos na orde.

O prazo para presentación da solicitude ata o 22 de xuño de 2018. A solicitude pódese presentar presencialmente no centro ou accedendo á aplicación Fondolibros, onde cubrirán os datos, gardaranos e obtendo un nº de solicitude e despois poderán imprimir a solicitude e o anexo II e presentalo no centro ou na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.  

 Máis información na Secretaría do centro e nos seguintes enlaces:

Orde do 9 de maio de 2018: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20180521_fondosolidario.pdf

Anexos I e II da orde:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/solicitude_anexos_i_e_ii.pdf

 

 

ADMISIÓN CURSO 2018-19

ADMISIÓN CURSO 2018-19

Rematado o proceso de admisión para o curso 18-19, podedes consultar nos arquivos adxuntos o listado definitivo de admitidos. Non hai ningún alumno que presentara admisión que non fora admitido.

Finalizado o proceso de admisión estas son as vacantes definitivas:

 

POSTOS ESCOLARES VACANTES PARA O CURSO 2018/2019

 

Curso

Nº prazas ofertadas

Nº permanencias

Nº solicitudes reserva (CEIP Bemantes)

Nº solicitudes admisión

Nº vacantes

Reserva alumnado NEAE

4º EI

50

0

0

33

17

6

5º EI

50

34

0

0

16

--

6º EI

50

40

0

0

10

--

 

 

 

 

 

 

 

1º EP

50

44

0

1

5

6

2º EP

50

39

0

0

11

--

3º EP

50

38

1

0

11

--

4º EP

50

51

0

0

0

--

5º EP

50

40

0

0

10

--

6º EP

50

38

0

0

12

--

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO

60

39

0

1

20

6

2º ESO

60

31

0

0

29

--

3º ESO

60

43

0

0

17

--

4º ESO

60

39

0

0

21

--

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut