Skip to Content

Secretaría

Horario de secretaría

   Horario de secretaría:

De luns a venres... de 9:00 h a 14:00 h
Martes... de 16:00 h a 18:00 h

Horario de verán

De luns a venrres... de 9:00 h a 12:00 h
Tlf/Fax.- 881880765

 

correo-e.- cpi.castro.baxoi@edu.xunta.es

 

ADMISIÓN CURSO 2018-2019

CURSO 2018-19

ADMISIÓN DE ALUMADO.


Con data 16 de Abril de 2018, actualízanse os postos vacantes para o curso 18-19 nos diferentes niveis. No arquivo que se xunta podedes consultar as listaxes provisionais de alumnado admitido. As listaxes definitivas publicaranse antes do 15 de Maio.

 

Curso

Nº prazas ofertadas

Nº permanencias

Nº solicitudes

Nº vacantes

Reserva alumnado NEAE

4º EI

50

0

33

17

6

5º EI

50

34

0

16

--

6º EI

50

41

0

9

--

 

 

 

 

 

 

1º EP

50

44

0

6

6

2º EP

50

40

0

10

--

3º EP

50

39

1

10

--

4º EP

50

51

0

0

--

5º EP

50

39

0

11

--

6º EP

50

38

0

12

--

 

 

 

 

 

 

1º ESO

60

40

0

20

6

2º ESO

60

34

0

26

--

3º ESO

60

43

0

17

--

4º ESO

60

39

0

21

--

ADMISIÓN CURSO 2018-2019

Resultado do sorteo anual de letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2018-19

Picando neste enlace podedes consultar a acta co resultado do sorteo.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resultado_sorteo_anual_letras_admision.pdf

 

ADMISIÓN CURSO 2018-2019

 

POSTOS ESCOLARES VACANTES

CURSO 2018/2019

Curso

Nº prazas ofertadas

Nº permanencias

Nº solicitudes reserva centros adscritos

Nº vacantes

Reserva alumnado NEAE

4º EI

50

0

0

50

6

5º EI

50

34

0

16

--

6º EI

50

41

0

9

--

 

 

 

 

 

 

1º EP

50

44

0

6

6

2º EP

50

40

0

10

--

3º EP

50

39

1

10

--

4º EP

50

51

0

0

--

5º EP

50

39

0

11

--

6º EP

50

38

0

12

--

 

 

 

 

 

 

1º ESO

60

40

0

20

6

2º ESO

60

34

0

26

--

3º ESO

60

43

0

17

--

4º ESO

60

39

0

21

--

 * De acordo co previsto no artigo 3.1 da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, regulada no Decreto 254/2012, do 13 de decembro.

 

 

 

ADMISIÓN CURSO 2018-2019

 

CALENDARIO DE ADMISIÓN 2018-2019

Presentación solicitude de admisión

Do 1 ao 20 de Marzo

Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremo

Do 23 de Marzo ao 9 de Abril

(10 días hábiles)

Publicación listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

Antes do 25 de Abril

Publicación listaxes definitivos de admitidos e non admitidos

Antes do 15 de Maio

Formalización matrícula

EI, EP: 20-30 de Xuño

ESO, BAC: 25 de Xuño-10 de Xullo.

Formalización matrícula. Prazo extraordinario (ESO/BAC)

Do 1 ao 10 de Setembro

 

Orde do 12 deMarzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20130315_admision_inf_prim_sec_bac.pdf

 

Orde do 25 de Xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de Marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2 ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision_1.pdf

 

Xefatura Territorial da Coruña. Proceso de admisión de alumnos (2018-2019) Instrucións para os centros sostidos con fondos públicos.

INSTRUCCIONS XEFATURA TERRITORIAL 18-19.odt

 

 Instrucións da Direccion Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2018-19.

2017-18_Admisión_18-19_Instrucións_DirecionXeral.pdf

 

Anexo II: formulario de solicitude de admisión (debe acompañarse coa fotocopia do DNI do alumno ou, no seu defecto, fotocopia do libro de familia)

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/4anexos_formateados_ed550b_g_1.pdf

 

IMPORTANTE:

1.- Cada alumno e alumna só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O incumprimento disto supoñerá a perda de dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2.- O alumno que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3.- O alumno que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

 

NOVO DOCUMENTO XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA

DOCUMENTO DE XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA

A partir deste mes de febreiro a xustificación de faltas de asistencia do alumnado ao centro escolar, deberán ser xustificadas cun novo documento adaptado á lexislación recollida no protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar. 


Podedes consultar os seguintes documentos:

- Protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/11632

- Documento de xustificación de faltas de asistencia. Novo modelo no arquivo adxunto. 

PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO. CURSO 2018-19

         A orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,

 ESTABLECE:

  • No seu artigo 9, a garantía de permanencia no centro docente para o alumnado matriculado no mesmo, polo que o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.
  • No seu artigo 10, punto 1, que o alumnado procedente dos centros adscritos de educación infantil, educación primaria ou educación secundaria obrigatoria, terá prioridade para a admisión de conformidade co artigo 9.2 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro.

POLO TANTO:

  • O alumnado que no curso 17-18 estea matriculado no noso centro e permaneza no curso 18-19 non deberá realizar reserva nin admisión.
  • O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe o modelo normalizado (anexo I desta orde) entre os días 1 e 15 de febreiro.
  • Podedes descargar o modelo neste enlace:

 https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550A-G.01.pd 

 

Seguindo esta orde, o alumnado dos centros adscritos, é dicir, o CEIP de Bemantes e o CEIP de Torres, que desexen continuar os seus estudos no CPI CASTRO BAXOI no próximo curso, deberán presentar entre o 1 e o 15 de febreiro, nestes centros, a solicitude de reserva de praza para o curso 18-19.

         Así mesmo, o alumnado de 4º da ESO que queira continuar os seus estudos de bacharelato no centro ao que estamos adscritos, o IES FRAGA do EUME de Pontedeume, deberá presentar a solicitude no noso centro (CPI CASTRO BAXOI), nesas mesmas datas. Será o noso centro o que remita ditas solicitudes ao centro de adscrición.

         Unha vez rematado o proceso de reserva, levarase a cabo o procedemento ordinario de admisión do alumnado para o curso 2018-19, entre o 1 e o 20 de marzo. Deste proceso terán toda a información a través desta páxina web.

Podedes atopar información do proceso na seguinte dirección

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113

AXUDAS PARA FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

EN LINGUA ESTRANXEIRA

Con data 8 de Xuño publicáronse as listaxes definitivas de admitidos e suplentes na convoctaria de axudas para acitvidades de formación en linguas estranxeiras (DOGA do 27/02/2017).

Estas listaxes, así como as instrucións correspondentes, poderán consultarse na web da convocatoria:

http://www.edu.xunta.es/axudasle

 

 

CURSO 2017-18. LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR.

CURSO 2017-18

No DOGA do 22 de Maio publicouse a orde que regula a participación no FONDO SOLIDARIO de libros de texto e se convocan AXUDAS para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2017-18. 

Nos adxuntos podedes atopar a orde e o anexo I para solicitala.

Orde do 16 de Maio de 2017 (DOGA 22 de Maio).

Solicitude. ANEXO I.

ADMISIÓN CURSO 2017-18

ALUMNADO ADMITIDO

CURSO 2017-18

LISTAXES DEFINITIVAS

Todo o alumnado que solicitou admisión no noso centro para o curso 2017-18 foi admitido. As listaxes poden consultarse no arquivo adxunto. 

A matrícula para o novo curso será:

- Educación Infantil e Primaria: do 20 ao 30 de Xuño.

- ESO:

- Prazo ordinario do 26 de Xuño ao 11 de Xullo.

- Prazo extraordinario do 1 ao 11 de Setembro.

Distribuir contido


by Dr. Radut