Skip to Content

Profesorado 2017-18

EDUCACIÓN INFANTIL
Graña Vidal, Cristina
Titora de 4ºA
    Secretaría 
Otero Martínez, Patricia
Titora de 4ºB
   Coordinadora de EI
Varela Galán, Mª Josefa
Titora de 5ºA
   
López Blanco, Mª José
Titora de 5ºB
   
Martí Valiño, Mónica
Titora de 6ºA
   
López Sande, Zeltia
Titora de 6ºB
  Coordinadora de Actvidades Extraescolares e Complementarias 
Díaz Rejo, Raquel
 
Apoio 1
 
Filgueiras Fachal, Adela
 
Apoio 2

Comparte titoría de EI 4ºA.

 
 
   
EDUCACIÓN PRIMARIA

Espiñeira López, Isabel

Titora de 1ºA
   
Lago Rodríguez, Clara
Titora de 1ºB
   
Filguerias Bernardo, Antonia
Titora de 2ºA
   
Boutureira Cernadas, Verónica
Titora de 2ºB
  Coordinadora do 1º Ciclo de EP
García Mellid, Roberto
Titor de 3ºA
   
Boutureira García, Rosa María
Titora de 3ºB
  Coordinadora do 2º Ciclo de EP
 Ferreira Pérez, Mª José
Titora de 4ºA
   
Sánchez Otero, Esther 
Titora de 4ºB
   
Fernández Vázquez, Mª Dolores
Titora de 5ºA
  Xefa de Estudos de EI-EP  
 Montero Gómez, Pilar
Titora de 5ºB
  Coordinadora do 3º Ciclo de EP
Cabana Picado, Mª Jesús 
Titora de 6ºA
   
Gorgozo Ventureira, María
Titora de 6ºB
Francés  
Casanova Santamariña, José
 
PT1

 

Moral Rodríguez, Águeda   PT2  
Casal Muíño, Lucía
 
PT3  
Santiago Bouza, José Antonio
 
AL  
Álvarez Vázquez, Gutier
 
Música  
Sanmartín Bouza, Cristina
 
Inglés  
Fernández Torres, Eva María
 
Inglés

Coordinadora Seccións Bilingües

Coordinadora do EDLG

Varela Pineda, Miguel
 
EF  Coordinador TICs e Abalar 
Losada González, Manuel
 
EF  
       
Couceiro Rodríguez, Mª Carmen
 
Relixión católica
 
Allegue Calvo, Begoña
 
Relixión católica  
       
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Prego Fernández, Antón
Titor de 1ºA

EPV

Xefe do Departamento de Educación Plástica e Visual
Cubillo Sánchez, Patricia
Titora de 1ºB
MUS  Xefe do Departamento de Música
Sánchez Castro, Carmen
Titora de 2ºA PMAR
ING Xefa de Estudos 
Ferreiro Ocampo, Belén
Titora de 2ºA
TEC Xefa do Departamento Tecnoloxía
Pasabant Quintián,Mikel
Titor de 2ºB
ING  
Díaz Diéguez, Carlos Titor de 3ºPMAR XeHi Xefe do Departamento de Xeografía e Hisotria
Lorenzo Eirín, Pilar Titora de 3ºA FQ Xefa do Departamento de Física e Química
Ambroa Roca, Ana Belén  Titora de 3ºB LGL  
Mato Seijas, Mónica
Titora de 4ºA  EF Xefa do Departamento de Educación Física
Andrés Losada, Ana Isabel   LCL Xefe do Departamento Lingua Casteláe Literatura 
Rodal Fraga, José Antonio
 
LCL Responsablee do Club de Lectura 
Canosa Fraguela, Maria del Carmen
 
LGL Xefe do Departamento de LIngua Galega e Literatura
Bernárdez Pousa, Margarita   ING Xefe do Departamento de Inglés
Presedo Díaz, María del Carmen   FRA

Xefe do Departamento de Francés

Coordinadora da Biblioteca Escolar 

Arnoso Calvo, Mónica Patricia
 
MAT  
Fraga Sánchez, Olga   MAT  
García Flórez, Cristina
 
Relixión Católica
Xefa do Departamento de Relixión Católica
Gómez Abelenda, María Jesús
 
Ori Xefa do Departamento de Orientación
Azcárrga García, Mª Jesús
  PT  
Pallas Calviño, Nuria   BX  Xefa do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
Méndez López, Mª Asunción
 
XeH Directora


page | by Dr. Radut