Modificación concreción curricular e anexos programacións ESO

A publicación da Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia fai necesaria a actualización da concreción curricular nos aspectos de promoción e titulación. Pode consultar o documento aprobado polo claustro de profesores premendo no enlace:

ACTUALIZACIÓN CONCRECIÓN CURRICULAR

 

Pola outra banda, ao non existir a avaliación extraordinaria, foi necesaria unha modificación das programacións didácticas que poden consultar premendo no enlace:

MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS