Solicitudes de admisión

Admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

Comunícase que está admitido todo o alumnado que presentou a solicitude no centro.

Admisión de alumnado no CPI A Xunqueira

Aviso para os/as alumnos e alumnas que presentaron reserva de praza e solicitude de admisión neste centro

todas as solicitudes foron admitidas

Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos

  


  • Normativa: nos seguintes enlaces

   DECRETO 254/2012, do 13 de decembro

ORDE do 12 de marzo de 2013   

Descargar o arquivo en pdf Descargar o arquivo en pdf

 

  • Servicios complementarios: 5 liñas de transporte escolar
  • Prazo presentación solicitudes admisión:    5 ao 17 de abril
  • Publicación listas provisionais admitidos: 9 de maio
  • Centros Adscritos: CEIP CENTIEIRAS

A reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito neste centro antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. (Art. 11.2 da Orde  do 12 de marzo de 2013). A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva (sen presentar renuncia) terá a consideración prevista no art. 34 1.b) da cita orde para os efectos de perda da prioridade.


 

 

 

  • Impreso de solicitude:

 

 

 

Para a solicitude de admisión únicamente se presentarán cubertas as páxinas 1 e 2

 

 

IMPORTANTE

Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude de admisión no centro no que solicite praza en primeiro lugar, a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta  solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe (cunha copia da solicitude de admisión) e presentar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes.

Distribuir contido