Xefaturas de estudos, Primaria, Secundaria

Libros de Texto Curso 2018/19

Nos seguintes enlaces tedes a relación de libros de texto para cada unha das etapas educativas do noso centro:

 

 Educación Infantil   Educación Primaria   Educación Secundaria Obrigatoria 

Programacións didácticas

Premendo nos seguinte enlaces teredes acceso ás programacións didácticas para o curso 2017/18.

Carpeta Virtual Infantil e Primaria

Carpeta Virtual ESO

Criterios de avaliación e cualificación LOMCE 1º e 3º da ESO curso 2015/16

       
Bioloxía Xeografía e Historia Cultura Clásica Valores éticos

 
   
 
Educación Física  Inglés Física e Química  Francés
       
 Lingua  Castelá  Lingua  Galega  Matemáticas  Música
       
Tecnoloxía   Plástica  Relixión Católica  

Para 2º e 4º da ESO mantemos os criterios do curso pasado.

 

 

 

Distribuir contido