ORIENTACIÓNS NO DESENVOLVEMENTO LINGüÍSTICO DOS MAIS PEQUENOS

ORIENTACIÓNS NO DESENVOLVEMENTO LINGÜÍSTICO DOS VOSOS FILLOS E FILLAS:

 

 

Agora que comezamos o curso, deixamos algunhas recomendacións para traballar a linguaxe cos mais pequenos, ademais contades anexo a estas recomendacións cun pdf con distintos exercicios para traballar as praxias bucofaciais.

(Algunhas orientacións que poden servir de axuda)

-Prescindir o antes posible de biberón, chupetes e papa e procurar os alimentos sólidos para fomentar así a maduración dos órganos articulatorios.

-Fomentar e acompañar na autonomía do neno/a en canto a hixiene, alimentación, …  axudando así á súa madurez e desenvolvemento.

-Adicar un tempo á falar có neno/a preguntándolle sobre a escola e outros temas de interese, prestándolle atención e mantendo con el/ela unha conversa onde os patróns e turnos sexan os correctos.

-Ler contos có neno/a preguntándolle sobre os mesmos, pedíndolle que describa os debuxos traballando así a comprensión dos mesmos.

-Non falar cunha linguaxe infantilizada, procurar sempre falar correctamente proporcionando estruturas lingüísticas que o neno/a poida imitar e reproducir.

-Procurar sempre que se exprese sen “traducir” nin adiantarse ó que nos quere pedir. Non responder por el ou ela. Pero sempre unha vez se exprese, amosarlle a mensaxe correcta.

-Cantarlle cancións curtas con ritmo e xestos que poida imitar e reproducir.

-Falarlle en un ton normal e sen berrar e procurando que el/ela tampouco berre ó falar.

-Darlle tempo para que se exprese.

- Cando saiades ao parque, a facer a compra ou a calquera actividade, nomear o que imos vendo, obxectos, comida, explicarlles que son as cousas de xeito natural para que aprendan a percibir o mundo que lles rodea adquirindo vocabulario básico e funcional e así fomentar a súa linguaxe.

- Fomentar o xogo rollerplay e xogo simbólico, bonecos, coches, peluches e todo tipo de xoguetes que lles permitan establecer comunicación e linguaxe espontáneo en lugar da televisión, dispositivos e videoxogos que deben empregarse na xusta medida posto que limitan as interaccións e as comunicacións verbais entre os nenos e nenas.

 

*Exercicios de motricidade bucolinguofacial que podedes facer na casa diante do espello son as cariñas que vos adxunto neste anexo en pdf o cal lles permitirá coller soltura nos órganos implicado la linguaxe e na fala. Facéndoo un ratiño ao día de xeito lúdico e motivador.

* Axúntovos tamén webgrafía e vídeos de interese cós que traballar este tipo de tarefas:

YOUTUBE:

“Exercicios orais motores diarios”: https://www.youtube.com/watch?v=g_Is2wh1xIw

 

“Praxias de los minions”

https://www.youtube.com/watch?v=ngOZaYCmPq0

 

Atentamente, o Departamento de Orientación

AdxuntoTamaño
Pautas visuais.pdf78.35 KB