Concesión do servizo da cafetaría escolar durante o curso 2019/20

No Diario Oficial de Galicia do 13/06/2019 publícase a RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se anuncia a contratación en 10 lotes, polo procedemento aberto multicriterio e tramitación ordinaria, da concesión de servizos de 10 cafetarías escolares durante o curso 2019/20.

Entre estas cafeterías que se licitan está a do noso centro. Quen esté interesado ten toda a información no enderezo:

 https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=529302 

Encontrará toda a documentación relacionada con este procedemento: pregos, anexos, prazo e lugar de presentación de ofertas, etc.