Admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

Comunícase que está admitido todo o alumnado que presentou a solicitude no centro.