Admisión de alumnado no CPI A Xunqueira

Aviso para os/as alumnos e alumnas que presentaron reserva de praza e solicitude de admisión neste centro

todas as solicitudes foron admitidas