Contidos mínimos para Educación Secundaria Obrigatoria. Curso 2013-2014

       
Ciencias Naturais Ciencias Sociais Cultura Clásica Ed. Cidadanía

 
   
 
Educación Física  Ética Física e Química  Francés
       
 Informática  Inglés  I.Electricidade E.  Latín
       
 Lingua  Castelá  Lingua  Galega  Matemáticas  Música
       
 O.I. E.  Plástica  Relixión Católica Tecnoloxía
Ámbito Científico  Ámbito Lingüístico