MATRÍCULA CURSO 2017-2018

O alumnado do centro deberá presentar debidamente cuberto o sobre de matrícula que lle será entregado no centro co boletín das notas.

Os alumnos/as de nova incorporación poderán recoller e entregar o sobre de matrícula na secretaría do centro en horario de 9:00 a 13:30 hs.

Os prazos para a formalización da matrícula serán os seguintes (Orde do 10 de marzo de 2013, DOG nº 53):

  • Alumnado de Educación Infantil e Primaria do 20 ao 30 de xuño.
  • Alumnado de Educación Secundaria do 25 de xuño ao 10 de xullo.