Horario

HORARIO DO CENTRO

10:00 - 13:00

Teléfono: 981516245

AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria e educación secundaria obrigatoria.

Prazo do 20 de maio a 19 de xuño de 2020 incluído.

 

INFORMACIÓN RESUMIDA, para ver todo: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 

Solicitudes:

1. Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. solicitude deberá estar asinada.

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. Se estivesen admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, na cal se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2020/21. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a.

Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2020/21, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2019/20. Este centro rexistrará a solicitude de maneira que acredite a súa entrada en prazo e enviaraa ao centro de destino en que o alumno resulte admitido, que será o encargado da súa gravación e tramitación.

En caso de presentación (por vía electrónica e/ou presencial) de máis dunha solicitude, a persoa solicitante deberá presentar ante o centro docente un escrito onde indique cal desexa que se tramite.

3. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse enviar as solicitudes e documentos , á dirección mail do centro: cpi.armando.cotarelo@edu.xunta.es

O formulario de solicitude (anexo I) e anexo II en este enlace; https://www.edu.xunta.es/fondolibros/ e escanear ou enviar foto dos documentos complementarios.

Neste caso no momento de formalizar a matrícula para o vindeiro curso( 1 a 10 de xulio) presentarán a documentación no centro docente, achegaranse as fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa autenticidade.

Artigo 12. Documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os de mais membros computables da unidade familiar.

 

AVISO SOBRE AS NOTAS DA 2ª AVALIACIÓN.

Seguindo as ordes da Consellería esta semana pecharemos a 2ª avaliación. A orde di claramente que só serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizados polos alumnos con anterioridade a declaración do estado de alarma.

Despois de realizar a 2ª avaliación procederemos a publicar as notas no Abalar Móbil.

Por tal motivo sería convinte que as familias se descarguen a aplicación AbalarMóbil (ver abalarMóbil para as familias), esta aplicación tamén lles será útil para posteriores notificacións.

 

NOTA: Se lles da erro no proceso de autentificación é posible que sexa porque ese móbil non estea dado de alta nos datos que temos en secretaría, probar con outro ou solicitar por correo electrónico ao centro que se inclua este (pode tardar a súa inclusión).

Como última solución, se os métodos anteriores non funcionan, sempre se poderá solicitar na dirección de correo cpi.armando.cotarelo@edu.xunta.es (previa identificación) que se envíen por correo electrónico.

 A dirección.

Axudas comedores para os alumnos con gratuidade total ou parcial (pagan 1 euro).

Estimados pais/nais/titores:

Unha vez que se publique a Orde de axudas directas a usuarios gratuítos e semi-gratuítos de comedor escolar no Diario Oficial de Galicia (o vindeiro luns), os beneficiarios teñen ata o día 6 de abril para formalizar as peticións. (Acompañamos copia ao final desta comunicación).

As solicitudes deberán tramitalas as familias por vía electrónica no portal da Xunta de Galicia.
Porén,
 no caso de que estas non dispoñan de coñecementos ou medios para facelo poden enviar un email á dirección do centro: cpi.armando.cotarelo@edu.xunta.es (e temos que facelo así para asegurar ao máximo as precaucións sanitarias e as obrigas de confinamento), 
 cos seguintes datos:

a) DNI ou NIE da persoa representante legal do alumnado.
b) Condicións de beneficiarios de comedor nas bases de datos da Consellería (gratuito,abono 1 euro).
c) Nome e apelidos do representante legal do alumno; nome, apelidos e curso dos fillos/fillas
d) Número de conta bancaria no que se quere recibir o aboamento da axuda.

 Con todo se alguén non quere dar o seu número de conta pode solicitar a  axuda en sede electrónica.

 Unha vez máis, grazas pola vosa cooperación. 

 GUÍA AXUDAS COMEDOR

 NORMATIVA: 

ORDE do 27 de marzo 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo as familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19 con levantamento dos prazos de suspensión do procedemento.

 

INFORMACIÓN

Manifesto 25N

Como xa sabemos, hoxe, 25 de novembro, é o Día contra a violencia de xénero. Para conmemorar este día compartimos con vós un vídeo que elaborou o noso centro conxuntamente con outros dous colexios: CEIP de Melide nº1 e CEIP Rosalía de Castro (Lugo). 

No vídeo ofrécese unha análise dos estereotipos e prexuízos existentes contra a muller a través dos contos.

 

Orientación Académica Profesional

Presentación de Solicitudes Admisión de alumnado curso 2019-20

O prazo de presentación de solicitudes para o alumnado de novo ingreso é do 1 ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

A solicitude pode descargarse desde aquí e unha vez cuberta deben presentala na secretaría do centro. Tamén poderán utilizar a aplicación admisionalumnado

 Impreso Solicitude de Admisión

Documentación a presentar no Centro

Instrucións Admisión alumnos (Xefatura Territorial)

DECRETO 254/2012

Powered by Drupal - Design by artinet