Datas Sistema Alternativo Aval., etc...

Datas do Sistema Alternativo de Avaliacións Curso 2016/17

O Sistema Alternativo de Avaliacións, vai dirixido ao alumnado matriculado no curso 2016/17 e que perdeu o derito á Avaliación Contínua.

Ditas probas realizaranse no Centro durante o mes de Maio. A continuación concrétanse as datas por materias e horarios.

 

 

 

 

GRAO ELEMENTAL – MAIO 2017

 

MÉRCORES 10

XOVES 11

VENRES 12

LUNS 15

MARTES 16

1º A

16.00-17.00 DCL LUCÍA A8

17.00-18.00 MUS LUISA

 

 

16.00-17.00 DCA BEA A1

 

 

1ºB

 

18.00-19.00 DCA BEA A3

 

 

18.00-19.00 DCL LUCÍA A1

19.00-20.00 MUS LUISA

 

2ºA

 

 

 

16.00- 17.00 DCA LUCÍA A4

 

16.00-17.00 MUS EMILIO

17.00-18.30 DCL BEA (17.00-17.30 Tª AUDIO, 17.30-18.30 A8)

2ºB

 

18.00-19.00 DCA LUCÍA A8

 

 

18.30-20.00 DCL BEA A4

20.00-21.00 MUS EMILIO

 

 

3ºA

 

17.00-18.00 DGA LUCÍA A2

 

 

16.00-18.00 DCL CRIS A2

18.00-19.00 MUS LUISA

 

3ºB

 

 

19.00-20.30 DCL CRIS A5

20.30-21.30 DGA LUCÍA A2

 

19.00-20.00 MUS LUISA

 

4ºA

16.00-17.00 MUS LUISA

 

 

16.00-17.00 IDE BEA A5

17.00-19.00 DCL BÁRBARA (17.00-18.30 A2, 18.30-19.00 Tª AUDIO)

16.00-17.00 IDC XIANA A6

 

 

4ºB

18.30-19.30 MUS LUISA

 

 

18.00-19.00 IDE BEA A5

19.00-21.00 DCL BÁRBARA A3

18.30-19.30 IDC XIANA A5

 

 

 

 

 

 

GRAO PROFESIONAL - MAIO 2017

 

 

MÉRCORES 10

XOVES 11

VENRES 12

LUNS 15

MARTES 16

 

1ºGPA

18.30-19.30 DGA CRIS A5

19.30-22.00 DCL ROMINA (19.30-20.00 TªA.TEÓRICA,20.00-22.00 A6)

19.00-20.00 AFI BELÉN A7

 

 

21.00-22.00 MUS EMILIO

 

 

1ºGPB

 

 

17.00-18.00 DGA CRIS A5

18.00-19.00 MUS EMILIO

19.00-20.30 TDC JULIA A6

20.30–21.30 IMP ALBA A1

 

19.00-20.00 AFI MARÍA A1

20.00-22.00 DCL MARÍA A1 (21.30-22.00 Tª A. TEÓRICA)

2ºGPA

16.00-18.00 DCL JESÚS A4 (16.00-16.30 Tª AUDIO )

18.00-19.00 AFI MARÍA A7

19.00-19.30 VAR CARMEN A8

18.00-19.00 DCA BÁRBARA A6

 

 

18.00-19.00 MUS EMILIO

19.00-20.00 DCO XIANA A7

 

2ºGPB

 

19.00-20.00 IMP JULIA A4

 

16.00-17.00 MUS EMILIO

17.00-18.00 AFI JULIA A7

18.00-20.00 DCL XIANA (18.00-19.30 A1,19.30-20.00 Tª BIBLIO)

 

 

 

16.00-18.00 TDC JULIA A3

 

3ºGPA

 

 

16.00-18.30 DCL BELÉN A4

18.30-19.00 Tª DCL 3ºGPA/B BELÉN AUDIO

 

18.00-19.00 AFI 3ºGPA/B ROMINA

A8

19.00-20.00 MUS EMILIO

21.00-22.30 REP ROMINA A1 (22.00-22.30 Tª)

16. 00-17.00 DCO 3º/4º GPA REYES A6

 

3ºGPB

19.00-21.00 TDC REYES A1 (19.00-19.30 Tª AUDIO)

21.00-22.00 IMP 3º/4º ANA A1

17.00-18.30 DCL 3º/4º GPB ROMINA A9

18.30-19.00 Tª DCL 3ºGPA/B BELÉN AUDIO

18.00-19.00 AFI 3ºGPA/B ROMINA

A8

 

 

17.00-18.00 MUS EMILIO

 

4ºGPA

16.00-17.00 AFI CARMEN A5

17.00-18.30 DCL CARMEN A5

18.30-19.30 PIN JESÚS A. TEÓRICA

18.00-18.30 Tª DCL CARMEN BIBLIO

18.30-20.00 MUS 4ºGPA/B EMILIO

 

 

 

20.30-22.00 REP BEGO (20.30-21.30 A3, 21.30-22.00 Tª AUDIO )

22.00-22.30 Tª DCO REYES A.TEÓRICA

16. 00-17.00 DCO 3º/4º GPA REYES A6

 

4ºGPB

19.00-21.00 TDC XIANA (19.00-20.00 A7, 20.00-21.00 A4)

21.00-22.00 IMP 3º/4ºANA A1

17.00-18.30 DCL 3º/4º GPB ROMINA A9

18.30-20.00 MUS 4ºGPA/B EMILIO

20.00-21.00 AFI CRIS A9

 

18.30-19.00 Tª DCL CARMEN A. TEÓRICA

19.00-20.00 Tª TDC A-TEÓRICA REYES

 

 

5ºGPA

17.00-18.00 INT 5º/6ºGPAJULIA A. TEÓRICA

 

19.30-21.30 REP BELÉN A2/REP VARÓNS JESÚS A5

20.00-22.00 PAD 5º/6º GPA JESÚS A6

16.00-17.00 AAD 5ºGPA/B XIANA AUDIO

 

18.30-20.30 DCL BEGO

(18.30-19.00 Tª AUDIO

19.00-20.30 A3)

20.30-22.30.00 HIS 5ºGPA/B LUCÍA

BIBLIO

18.00-19.00 VAR JESÚS A2

19.00-20.00 DCO TEORÍA JULIA Tª A.TEÓRICA

20.00-21.00 DCO PRÁCTICA XIANA A5

21.00-22.00 AFI BELÉN A5

5ºGPB

17.00-20.00 TDC ANA (17-18 Tª AUDIO -18-20 A6)

20.00-21.00 AFI JULIA A7

21.00-22.00 INT 5º/6º GPB JULIA A. TEÓRICA OU A7

17.00-18.00 IMP SILVIA A5

 

20.00 -22.00 DCL BEGO (20-21 A7, 21-22 A5)

16.00-17.00 AAD 5ºGPA/B XIANA AUDIO

 

20.30-22.30 HIS 5ºGPA/B LUCÍA BIBLIO

 

 

6ºGPA

17.00-18.00 INT 5º/6ºGPA JULIA A.TEÓRICA

18.00-19.00 AAD XIANA AUDIO

 

 

16.00-18.00 DID 6ºGPA/B

(16-17 PRÁCTICA NA A5,17-18 TEORÍA AUDIO)

20.00-22.00 PAD 5º/6º GPA JESUS A6

 

 

20.30-22.30 HIS 6ºGPA/B BIBLIO LUCÍA (NAS HORAS DE GARDA DE LUCÍA)

 

16.00-17 .00 AFI 6ºGPA/B ALBA A5

17.00-19.00 DCL MARÍA A6 (17.00-17.30 Tª A. TEÓRICA)

19.00-20.30 REP CARMEN (19-20 A2, 20.00-20.30 Tª AUDIO )

20.30-22.00 DCO ALBA (20.30-21.00 Tª AUDIO, 21.00-22.00 A7)

6ºGPB

16.00-18.00 IMP XIANA A1

18.00-19.00 AAD XIANA AUDIO

19.00-21.00 DCL LUCÍA (19.00-20.30 A9, 20.30-21.00 Tª AUDIO)

21.00-22.00 INT 5º/6ºGPB JULIA A.TEÓRICA OU A7

16.00-18.00 DID 6ºGPA/B

(16-17 PRÁCTICA NA A5,17-18 TEORÍA AUDIO)

18. 00- 19.30 Tª TDC SILVIA

A.TEÓRICA

16.00-18.00 TDC PRÁCTICA A6- ALBA

19.00-20.30 DCL LUCÍA (19-20 A9, 20-20.30 A4)

20.30-22.30 HIS 6ºGPA/B BIBLIO LUCÍA (NAS HORAS DE GARDA DE LUCÍA)

 

16.00-17 .00 AFI 6ºGPA/B ALBA A5

 

 

 

 

Distribuir contido