Datas Sistema Alternativo Aval., etc...

Datas do Sistema Alternativo de Avaliacións Curso 2019/20

O Sistema Alternativo de Avaliacións, vai dirixido ao alumnado matriculado no curso 2019/20 e que perdeu o derito á Avaliación Contínua.

Ditas probas realizaranse no Centro durante o mes de Maio.

Distribuir contido