Equipo Directivo

 Equipo directivo:

·Directora: Isabel Méndez González

·Vicedirectora: Cristina Lata Villoch

·Xefa de Estudos: Julia Penado Alfonsín

·Secretaria: María Gil Martínez

 

Distribuir contido