Comisión de Coordinación Pedagóxica

Méndez González, Isabel

Directora

Lata Villoch, Cristina

Dinamización da lingua galega 

Felpete Facal, María da Alba 

Contemporáneo 

Pérez Núñez, Lucía

Teóricas 

Gamborino Caramés, Beatriz

Danza de carácter

Gil Martínez, María

Clásico

González Canda, Mª Reyes

Vicedirectora

 

Coordinadora da biblioteca

Mesías Farías, Emilio

Música e coordinación das TIC

Ferreiro López, Ana Belén

 

Xefa de estudos

Piñeiro Vidal, Bárbara María

Coordinadora do grao elemental

Valiño San Martín, Fabio

Pianistas acompañantes

Distribuir contido