Comisión de Coordinación Pedagóxica

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica:

· Felpete Facal, María da Alba (Dinamización da lingua galega)

· Fernández Covelo, María Belén (Coordinadora da biblioteca)

· González Canda, M.ª Reyes (Contemporáneo)

· Lata Villoch, Cristina (Vicedirectora)

· Matos Patiño, Nuria (Teóricas)

· Méndez González, Isabel (Directora)

· Mesías Farías, Emilio (Música e coordinación das TIC)

· Novas Coya, Amparo (Coordinadora do grao elemental)

· Penado Alfonsín, Julia (Xefa de estudos)

· Pérez Núñez, Lucía (Clásico)

· Piñeiro Vidal, Bárbara María (Danza de carácter)

·Seijas Moreda, Concepción (Pianistas acompañantes)

 

Distribuir contido