Claustro de Profesorado

CLAUSTRO DE PROFESORES

Dpto. de Danza Clásica

 • Acuña González, Mª Begoña

 • Fernández Covelo, Mª Belén

 • Gamborino Caramés, Beatriz

 • Gil Martínez, María

 • Lata Villoch, Cristina

 • López Quiroga, Jesús Manuel

 • Matos Patiño, Nuria (XD Teóricas)

 • Novas Coya, Amparo

 • Pérez Núñez, Lucía (XD)

 • Piñeiro Vidal, Bárbara Mª

Dpto. de Danza Contemporánea

 • Eijo Bazarra, Silvia Victoria

 • Felpete Facal, María da Alba

 • Ferreiro López, Ana Belén

 • González Canda, Mª Reyes (XD)

 • Penado Alfonsín, Julia

Dpto. de Danza de Carácter

 • Gamborino Caramés, Beatriz

 • Lata Villoch, Cristina

 • Piñeiro Vidal, Bárbara Mª (XD)

Dpto. De Materias Teóricas

 • Eijo Bazarra, Silvia Victoria

 • Felpete Facal, María da Alba

 • Gamborino Caramés, Beatriz

 • Lata Villoch, Cristina

 • Matos Patiño, Nuria (XD)

 • Penado Alfonsín, Julia

 • Pérez Núñez, Lucía 

Dpto. de Música

 • Mesías Farías, Emilio (XD)

Dpto. de Pianista Acompañante

 • Méndez González, Isabel

 • Seijas Moreda, Concepción (XD)

 • Valiño San Martín, Fabio

Distribuir contido