Consello escolar

Consello Escolar:

·Blanco Rivadulla, Luis Alberto (Representante de Nais-Pais)

·Fernández Covelo, Belén (Representante do Profesorado)

·Gamborino Caramés, Beatriz (Representante do Profesorado)

· Gil Martínez, María (Secretaria)

· Seijas Moreda, Concepción (Representante do Profesorado)

·Méndez González, Isabel (Directora)

· Mouriz Lugilde, María (Representante do Alumnado)

·Pendente de nomeamento (Delegado-Presidente da xunta de representantes do alumnado)

·Penado Alfonsín, Julia (Xefa de estudos)

·Piñeiro Villares, Xosé Daniel (Representante do Concello)

·Vilaseca Pérez, Ángela (Representante da ANPA)

 

Distribuir contido