Curso Preparatorio

Información do CURSO PREPARATORIO 2020-21

Prazo de inscrición: Pendente de concretar

Admisión por rigurosa orde de inscrición

Cubertas o nº total de prazas xérase unha listaxe de espera.

Documentación a entregar:

Folla de inscrición, que se solicita no centro

  • D.N.I. ou libro de familia
  • Tarxeta sanitaria
  • 1 foto tamaño carnet (co nome escrito no dorso)

 

Importante: Ao cumprimentar o impreso de inscrición é imprescincible que cubran o recadro correspondente á autorización de imaxe, que ó numero de teléfono que faciliten esté actualizado e que cubran o recadro de e-mail.