As clases no Conservatorio Profesional de Danza de Lugo darán comezo o xoves 1 de outubro para os grupos en horario de mañá e os cursos quinto e sexto de grao profesional en horario de tarde. 
 
Para os restantes grupos e cursos aínda debemos esperar un pouquiño para comezar. 
 
Terémosvos ao corrrente!

ADIAMENTO DO INICIO DAS CLASES!!
O comezo das clases estaba previsto para o luns 28 de setembro 2020. Por razóns alleas á nosa vontade, o Conservatorio Profesional de Danza de Lugo debe aprazar o inicio das clases ata novo aviso.

Manterémosvos informados.

Xa está ao voso dispor a "Guía de Acollemento do alumnado 2020/21."

O citado documento contén información de interese para o alumnado e as familias, con todo o que ten a ver cos estudos e organización do CDAN Lugo.

A "Guía" está aloxada no menú de alumnado, na marxe esquerda da nosa web e poderás acceder a ela tamén dende aquí.

Horarios Grao Profesional.

GP Luns Martes Mércores Xoves Venres
1º GPA 18-20:30 DCL A6 entrada 18:10
20:30-21:30 DGA A6 biblio 21:20
21:30-22:30 MUS
17:30-19:30 DCL A4 entrada 17:40 16-18 DCL A4 19-20 AFI A7 Entrada 19:10
19-20 AFI A10 Entrada 19:10
20-22 DCL A3
19-19:30 DCL Audio Teoría
19:30-21:30 DCL A6
1º GPB   17:30-19 DCC Teórica
19-19:30 DCC Audio Teoría
19:30-21 TDC A5 audio ata 19:40
21-22 MUS
18:30-20 TDC A4
20-21 IMP A4
21-22 DGA A4
16-18 DCC A7 entrada ata 16:07
18-19 AFI A7
18-19 AFI A10 en A7 ata 18:10
16-17:15 DCC A7 entrada 16:07
17:15-18 DCC Teórica
18-1 TDC A3
2º GPA 19:30-20 DCL Biblio Teoría
20-21 AFI A9 ata 20:10 en biblio
20-21 AFI Teórica/ ata 20:10 en biblioteca
21-22:30 DCL A8 ata 21:10 en teórica
16-18:30 DCL A5 saída 18:25
19:30-22 DCL A3 16-17 DCA A2 entrada ata16:07
17-19:30 DCL A2 descanso biblio 19:20-19:30
19:30-20:30 MUS
20:30-21:30 DCO A4
16-17:30 DCL A2
2º GPB   19:30-21 TDC A4 entrada 19:40
21-22 IMP A4
16-17 AFI A9 entrada ata 16:07
16-17 AFI A10 entrada ata 16:07
17-18:10 DCC A9
18:10-19 DCC A5 desc. 18:50-19
19-20 IMP A5
20-22 TDC A5
16-17:30 DCC A5
17:30-19 TDC A5
18-19 MUS
19-19:30 DCC Teórica
19:30-21:30 DCC A3
3º GPA 18:30-20 DCO A7 entrada 18:40
20-21:35 DCL A7
21:35-22:30 DCL A6
18-19 MUS
19-19:30 DCO Biblio Teoría
19:30-20:40 DCL A10
Descanso Biblio ata 19.40
20:40-22 DCL A3
17-18 AFI AA7
18-18:30 DCL Biblio Teoría
18:30-20 DCL A10
descanso 18:30-18:40
20-20:30 DCL A1
20:30-22 REP A1 teoría 21:30-22
20-21 DCL A7 entrada 20:10
21-22 DCL A5 cambio a 21:05
21-22 DCLV A2 ata 21:15 en A10
19-20 DCL A9
19:30-20:30 DCLV A1
Cambio a 19:45
20-20:30 DCL A8
20:30-21:30 REP A1
3º GPA-M
9-11 DCL A6
11-12 REP A6
10-11 AFI A3
11-13 DCL A6
13-13:30 REP Audio Teoría
9:30-10:30 MUS
10:30-12 DCL A4
12-14 DCL Audio Teoría
9-11 DCO A3
11-12:30 DCL A3
12:30-13:30 REP A3
10-12 DCL A3
3ºGPB 18-20 TDC Teórica entrada 18:05 saída 19:55 16-17:30 TDC A6 entrada ata 16:07
17:30-19 DCC A8
19-20 MUS Música
16-17 IMP A6 entrada ata 16:07
17-18 TDC Aula Música Teoría
18-19:10 TDC A7
19:10-20 TDC A1
descanso 19:50-20 en música 20-22 DCC A7
19-20 IMP A9
20-21:30 DCC A8 biblio
20-20:10
18-19 AFI A10 biblio dende 18:55
19-19:30 DCC Biblio Teoría 19:30-21 DCC Amparo A7
4º GPA 18:30-20:30 DCL A2 - 20:20 cambian A1
20:30-21:30 REP A1
21:30-22:30 DCO A1
18-18:30 DCO A3 teoría/biblio
18:30-19:30 DCO A3
19:30-20:30 AFI A3
19:30-20:30 AFI Teórica
17:30-18 DCL Teórica Teoría
18-20 DCL A2
17-18 PAN Teórica
18-19:30 MUS
19:30-22 DCL A6
21-22 DCLV A2 ata 21:15 en A10
16-18:30 DCL A6 entrada ata 16:07
18:30-19:30 REP A6
suben audio 19:20
16-17:15 DCLV A10
17:15-18 DCLV A1
19:30-20 DCL Audio Teoría
20-20:30 REP Audio Teoría
4º GPA-M 9-11 DCL A6
11-12 REP A6
9-10 PAN Teórica
10-11 AFI A3
11-13 DCL A6
13-13:30 REP Audio Teoría
9-10:30 MUS
10:30-12 DCL A4
12-13 DCL Audio Teoría
9:30-11 DCO A3
11-12:30 DCL A3
12:30-13:30 REP A3
9-10 DCO A3
10-12 DCL A3
4º GPB 18:30-20 TDC A5 entrada 18:40
20-21:30 MUS
21:30-22:30 AFI A10
19-20:30 TDC A2 Entrada 19.10
20:30-21 DCC Biblio
21-22 DCC A2
17-18:30 DCC A6 entrada 17:10
18:30-21 TDC A6
descanso 20:45-21
21-22 IMP l A6
19:30-21 DCC A1
21-22 IMP A1
16:30-17:30 TDC Audio Teoría
17:30-19 TDC A2 Audio ata 17.40
19-20:30 DCC A2
4º GPB-M  
10-11 AFI A3
11-12:30 DCC A3
12:30-13:30 TDC A3

9-10:30 MUS
10:30-12:30 TDC A6
12:30-14 DCC A6

9-11 DCC A6
11-13 TDC A6
13-14 DC Audio Teoría

9-10 DCC A4
10-12 TDC A6
12-14 IMP A6
5º GPA 19-21 DCL A4 entrada 19:10
21-22:30 REP A4
18-18:40 DCL A10
18:40-19:30 DCL A5
19:30-20:30 PAD Audio
descanso 19:30-19:40 biblio
20:30-21:30 AFI A9
16-18 DCL A1 entrada ata 16:07
18-19 REP A1
19-20 PAD Audio
descanso 19:50-20
20-20:30 DCL Biblio Teoría
20:30-21:30 AAD Audio
17-18 DID Audio se cambian e baixan 18:05
18-19:30 DCL A4
19:30-20:30 REP María A4 suben Audio 20:20
20:30-21 REP Audio Teoría
21-22 HIS Teórica
16-17:30 DCL A4
17:30-19:30 DCO A7
descanso 19:15-19:30 cristalera 19:30-20:30 DCO Biblio
5º GPA-M 9-11 DCL A6
11-12 REP A6
9-10 DID Audio
10-11 AFI A3
11-13 DCL A6
13-13:30 REP Audio Teoría
8:30-9:30 HIS Audio 9:30-10:30 AAD Audio
10:30-12 DCL A4
12-14 PAD Audio Teoría
9-11 DCO A3
11-12:30 DCL A3
12:30-13:30 REP A3
9-10 DCO A3
10-12 DCL A3
12-13:30 REP A3
5º GPB 18:30-20 DCC A9
20-22:30 TDC A5
biblio hasta 20:15
19-20:30 DCC A8
entrada 9:10
20:30-22 TDC A6
16-18 TDC A3 entrada ata 16:07
18-19 IMP A3
19-20 AFI Teórica
descanso 19-19:10
20-20:30 DCC Audio Teoría
20:30-21:30 AAD Audio
16-17 DCC A4 entrada ata 16:07
17-18 DID Audio
18-20 TDC Teórica Teoría descanso ata 18:10
20-21 IMP A9
21-22 HIS Teórica
17:30-19 DCC A4 Entrada 17:45
19-21 TDC A4
5º GPB-M 9-11 TDC A3 9-10 DID Audio
10-11 AFI A3
11-12:30 DCC A4
12:30-13:30 TDC A4
8:30-9:30 HIS Audio
9:30-10:30 AAD Audio
10:30-12:30 TDC A6
12:30-14 DCC A6
9-11 DCC A6
11-13 TDC A6
13-14 TDC Audio Teoría
9-10 DCC A4
10-12 TDC A6
12-14 IMP A6

6º GPA 17-18 DCLV A5
18-18:30 REPV A5
18:30-19 REPV J A10 teoría
19-20 DCO Audio Teoría
20-22 DCL A3 se
cambian e baixan 20:15
16-17 AFI A1 entrada 16:07
17-17:45 DCL A7
17:45-18:30 DCL A6
18:30-19:30 REP A6
19:30-20:30 PAD Audio
descanso 19:30-19:40
20:30-21 DCL Audio Teoría
21-22 HIS Audio
16-17:10 DCL Teórica entrada ata 16:07
17:10-18 DCL A8
18-19 AAD Audio
19-20 PAD Audio
descanso 19:50-20
20-22 DCO A2 hasta 20:10 en A9
16-18 DCL A1 entrada ata 16:07
18-19 REP A1
19-20 COR A5
descanso ata 19:10
20-21 INT A5
17-18 DCL A9
16-17:15 DCLV A10
17:15-18 DCLV A1
18-19:30 REP A1
19:30-20 REP Teórica Teoría
6º GPA-M 9-11 DCL A6
11-12 REP A6
12-13 AAD Audio
13-14 INT Audio
9-10 AFI A6
10-11 COR A6
11-13 DCL A6
13-13:30 REP Audio Teoría
9:30-10:30 HIS Biblio
10:30-12 DCL A3
12-14 PAD Audio Teoría
9-11 DCO A3
11-12:30 DCL A3
12:30-13:30 REP A3
9-10 DCO A3
10-12 DCL A3
12-13:30 REP A3
6º GPB 19-20:30 DCC A10 entrada 19:15
20:30-22:30 TDC A2
16-17 AFI A1 entrada ata 16:07
17-17:30 IMP Audio Teoría
17:30-19:30 TDC A1
descanso 19:25-19:35 19:30-21 DCC A1
21-22 HIS Audio
16-18 TDC Audio Teoría- entrada 16:07
18-19 AAD Audio
16-18 TDC A6 entrada ata 16:07
18-19 IMP A6
19-20 COR A5 descanso ata 19:15
20-21 INT A5 saída 20:50
16-18 TDC A5 entrada ata 16:07
18-19:30 DCC A5
descanso 19:25-19:35
19:30-20 DCC A5 Teoría
20-21:30 IMP A5
6º GPB-M 9-11 TDC A3
11-12 IMP A3
12-13 AAD Audio
13-14 INT Audio
9-10 AFI A6
10-11 COR A6
11-12:30 DCC A3
12:30-13:30 TDC A3
8:30-9:30 TDC Biblio Teoría
9:30-10:30 HIS Biblio
10:30-12:30 TDC A6
12:30-14 DCC A6
9-11 DCC A6
11-13 TDC A6
10-12 TDC A6
12-14 IMP A6

Horarios Grao Elemental.

GE

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

1ºA

16-17 DCL A4

17-17:30 DCA A4

16-17 DCL A4 entrada ata16:07

17-17:30 DCA A4

 

MUS 

DCL A4 saída 17:50

 

1º B

18-19 DCL A4

19-20 MUS saída 19:55

   

18-19   DCL A3

19-19:30 DCA A3

16:30-17:30  DCL A3

17:30-18   DCA A3 saída 17:55

2º A

17-19 DCL A1 19-20 DCAA1

   

16-17:30 DCL A3

17:30-18 DCL Biblio Teoría

16-17 DCL  A1

17-18 MUS  saída 17:55

3ºA

16-18 DCL A2

18-19 MUS saída 18:55

16-17:30 DCL A3

16-18 DCL A5

18-18:30 DCL aula Música Teoría

16-17 DCL A8

17-18 DGA A8

 

3º B

18-20 DCL A3

18:30-19:40 DCL A7

19:40-20:30 DCL A6 saída 20:20

 

18-19 DCL  A8 entrada 18:10

19-20 DGA  A8

18-18:30 DCL Audio Teoría

18:30-20 DCL A8 entrada en teórica 

20-21 MUS 

4º A

16-18 DCL A6 saída 17:55

16-18 DCL A2 

18-19 IDC A2

16-18 DCL A2 saída 17:55

 

16-17:30 DCL  A8

17:30-18:30 IDE A8 saída

18:25

18:30-19 DCL Audio Teoría

19-20 MUS 

4º B

18-20 DCL A8

20-21 IDC A8 saída 20:55

19-20 DCL A9 

20-21 DCL A7

18-20 DCL A8

IDE  A8 saída 20:55

19-19:30 DCL Audio Teoría

19:30-21   DCL A2

21-22   MUS 

 

 

Distribuir contido