PROBAS ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL

 

INFORMACIÓN SOLICITUDE PROBA DE ACCESO A 1º GE

 

 

 

 

 

a.21.06.08 - p.21.06.07

CONVOCATORIA PROBAS de ACCESO a 1º G.E.

NOVIDADE: RESULTADOS DAS PROBAS DE ACCESO A 1º G.E. e demáis

instruccións - p.21.06.21

 

 

DATAS de INTERESE

Todas estas datas son susceptibles de ser modificadas por causas organizativas ou calquera outra causa xustificada que precise e considere o Centro - p.21.05.23

PRAZO DE MATRÍCULA PARA AS PROBAS DE ACCESO a 1º GRAO ELEMENTAL (novo ingreso):    Do 28 de Abril ao 1 de Xuño de 2021
PUBLICACIÓN da DISTRIBUCIÓN, DÍAS, HORAS e TRIBUNAIS das PROBAS de ACCESO a 1º G.E. 7 de Xuño de 2021
REALIZACIÓN das PROBAS de ACCESO

Actualización: Comezarán o 14 de Xuño de 2021

 PUBLICACIÓN dos RESULTADOS das PROBAS de ACCESO e PRAZAS VACANTES

Actualización: 21 de Xuño de 2021

SEGUNDA ADXUDICACIÓN das PRAZAS VACANTES RESULTANTES das PROBAS de ACCESO A 1º G.E. 22 de Xuño de 2021
PERÍODO de MATRICULACIÓN para os/as ASPIRANTES QUE OBTIVERON PRAZA en 1º G.E. Do 28 de Xuño de 2021 ata o 15 de Xullo de 2021

 

 

p.21.05.13 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Tal como explicamos e amosamos nas correspondentes charlas informativas, pinchando no epígrafe (CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN), podedes comprobar os Criterios de Cualificación para as Proba de Acceso a 1º G.E. do noso Conservatorio.

 

OFERTA DE PRAZAS PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º GE

 

Curso 2021-22

Materia

Prazas 1º G.E.

Acordeón

1

Arpa

3

Clarinete

2

Contrabaixo

1

Fagot

2

Frauta Travesa

3

Gaita Galega

1

Guitarra

1

Oboe

2

Percusión

2

Piano

8

Saxofón

2

Trombón

1

Trompa

1

Trompeta

1

Tuba

2

Viola

2

Violín

4

Violoncello

3

TOTAL

42

Web compatible co navegador Mozilla Firefox