MATRÍCULA CURSO GRAO PROFESIONAL 2021/22

MATRÍCULA DOS ALUMNOS DE GRAO PROFESIONAL PARA O CURSO 2021/22

A matrícula pódese realizar das seguintes 2 maneiras:

1.- Os impresos pódense descargar da web, cubrir e enviar xunto co xustificante do pago das taxas e o DNI (os documentos poden ser escaneados ou fotografiados) en concepto de "Matrícula GP curso 2020/21 -nome do alumno/a", ao correo do conservatorio: cmus.xanviano@edu.xunta.es

2.- Recoller, cubrir e entregar o sobre de matrícula no conservatorio en horario de 10:30 a 12:30 horas: Información e Taxas e materias

 

Os alumnos que realizen a matrícula telemáticamente quedaran pendentes de entregar dúas fotos tamaño carnet ao comezo do curso para a realización do carnet de estudiante. 

 

INTRUCCIÓNS

IMPRESO MATRÍCULA  - CUBRIR TELEMÁTICAMENTE  

 

IMPRESO MATRÍCULA PARA IMPRIMIR - CUBRIR A BOLÍGRAFO

 

INFORMACIÓN PARA CONFIGURACIÓNDE HORARIOS

 

 AUTORIZACIÓN USO DA IMAXE

 

TAXAS e MATERIAS CORRESPONDENTES AOS ESTUDIOS DE GP

 

INSTRUCCIÓNS PAGO TELEMÁTICO DAS TAXAS     

 

IMPRESO A CUBRIR POLOS ALUMNOS QUE SOLICITEN O PAGO DE TAXAS EN DOUS PRAZOS - CUBRIR TELEMÁTICAMENTE

 

IMPRESO A CUBRIR POLOS ALUMNOS QUE SOLICITEN O PAGO DE TAXAS EN DOUS PRAZOS - CUBRIR A BOLÍGRAFO

 

 

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox