Saltar navegación.


Inicio   |   Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Fóra da aula   |   Contacto

MATRÍCULA CURSO GRAO ELEMENTAL 2022/23

MATRÍCULA DOS ALUMNOS DE GRAO ELEMENTAL PARA O CURSO 2022/23

 

Os impresos pódense descargar da web, cubrir e enviar xunto co xustificante do pago das taxas, a foto e o DNI, (os documentos poden ser escaneados ou fotografiados) en concepto de "Matrícula GE curso 2022/23 -nome do alumno/a", ao correo do conservatorio: matricula.cmus.xanviano@edu.xunta.gal

 

Información e Taxas e materias

 

 

INTRUCCIÓNS

IMPRESO MATRÍCULA 

 

IMPRESO MATRÍCULA PARA IMPRIMIR - CUBRIR A BOLÍGRAFO

 

INFORMACIÓN PARA CONFIGURACIÓN DE HORARIOS

 

 AUTORIZACIÓN USO DA IMAXE

 

TAXAS e MATERIAS CORRESPONDENTES AOS ESTUDIOS DE GE

 

INSTRUCCIÓNS PAGO TELEMÁTICO DAS TAXAS     

 

IMPRESO A CUBRIR POLOS ALUMNOS QUE SOLICITEN O PAGO DE TAXAS EN DOUS PRAZOS - CUBRIR TELEMÁTICAMENTE

 

IMPRESO A CUBRIR POLOS ALUMNOS QUE SOLICITEN O PAGO DE TAXAS EN DOUS PRAZOS - CUBRIR A BOLÍGRAFO