Departamento de Conxunto (Conxunto, Música de Cámara, Coro, Banda e Orquestra)

Xefe de Departamento: Alejandro Cabalar Filgueiras

As materias e programacións que pertencen a este Departamento, segundo a Normativa actual, son as seguintes.

MATERIAS e

PROGRAMACIÓNS

 

ORQUESTRA

 

 

p.20.10.15

MÚSICA DE CÁMARA

 

p.20.10.15

 

 

 

BANDA

 

p.20.10.15

CONXUNTO

p.20.10.15

CORO

p.20.10.15

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox