Departamento de Conxunto (Conxunto, Música de Cámara, Coro, Banda e Orquestra)

Xefe de Departamento: Alejandro Cabalar Filgueiras

As materias e programacións que pertencen a este Departamento, segundo a Normativa actual, son as seguintes.

MATERIAS e

PROGRAMACIÓNS

ORQUESTRA

 

p.19.10.15

MÚSICA DE CÁMARA

p.19.10.23

 

ANEXO ORQUESTRA

 

ANEXO DE MÚSICA DE CÁMARA

 

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS POLO

COVID19

Dada a situación de Alerta Sanitaria polo COVID19 e seguindo as directrices indicadas nas Instruccións do pasado 27 de Abril da Consellería, realizáronse unha serie de adaptacións sobre as Programacións; pinchando nos ANEXOS das correpondentes materias, poderedes consultalas.

 

 

 

ANEXO BANDA

 

ANEXO CONXUNTO

BANDA

 

p.19.10.15

CONXUNTO

p.19.10.23

 

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS POLO

COVID19

Pinchando nos epígrafes deANEXOS das correpondentes materias, poderedes consultar os anexos das programacións dada a situación de Alerta Sanitaria

ANEXO CORO

 

CORO

 p.19.10.15

 

   
   

Web compatible co navegador Mozilla Firefox