Perda de Avaliación Continua - 2017-18

Neste apartado publicarase o listaxe do alumnado con Perda de Avaliación Continua, ademáis das datas, horas e aulas das probas para ás que quedan convocados/as.

Como se pode consultar no N.O.F.:

"(...) Deste xeito, a acumulación de faltas inxustificadas pode dar lugar a Perda de Avaliación Continua. Considérase que un alumno/a perde o dereito á avaliación contínua nos seguintes casos:

• Materias dunha sesión semanal (*): 4 faltas de asistencia sen xustificar.

• Materias de dúas sesións semanais: 8 faltas de asistencia sen xustificar.

(*) No caso das clases instrumentais de grao elemental divididas en dúas sesións de media hora serán 8 faltas de asistencia sen xustificar. (...)"

 

 

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox