Probas de Acceso ao resto de Cursos (agás 1º G.E. e 1º G.P.)

 

 

A SUPERACIÓN DESTAS PROBAS NON GARANTE A OBTENCIÓN DE PRAZAS.

 

 

ACCESO A 2, 3,  OU 4º DE GE (para o próximo curso)  
Matrícula acceso ________________________________________________________
Pendente de datas
   
ACCESO A 2, 3, 4, 5 OU 6º DE GP (para o próximo curso)  
Matrícula acceso ________________________________________________________
Pendente de datas

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox