Probas de Acceso ao resto de Cursos (agás 1º G.E. e 1º G.P.)

 

 

A SUPERACIÓN DESTAS PROBAS NON GARANTE A OBTENCIÓN DE PRAZAS.

 

REQUISITOS PARA INGRESAR NO GRAO ELEMENTAL

CALQUERA OUTRO CURSO DE GRAO ELEMENTAL AGÁS 1º G.E.:

Habera un prazo de matrícula en xullo e na primeira semana de setembro e as probas realizaranse durante a primeira quincena do mes de setembro (DOG nº 207 do 25-10-07)

NOTA IMPORTANTE: A adxudicación da praza quedará supeditada a superación da proba e a existencia de prazas vacantes nas especialidades que se solicitan.

 

REQUISITOS PARA INGRESAR NO GRAO PROFESIONAL

CALQUERA OUTRO CURSO DE GRAO PROFESIONAL AGÁS 1º G.P.: 

Será preciso superar unha proba de acordo co disposto no Decreto 203/2007 (DOG do 31 de outubro de 2007). Dita proba será no mes de setembro e haberá un prazo de matrícula en xullo e nos primeiros días de setembro.

NOTA IMPORTANTE: A adxudicación da praza quedará supeditada a superación da proba e a existencia de prazas vacantes nas especialidades que se solicitan.

 

- ORDE PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS VACANTES

Segundo o aprobado no pasado Consello Escolar celebrado o 5 de Abril de 2017, quedou establecido a orde da Listaxe de Espera para o mes de Setembro das prazas vacantes. Podedes consultala no seguinte título (link): Orde para a Adxudicación de prazas vacantes

p.18.06.02

Web compatible co navegador Mozilla Firefox