Probas de Acceso a 1º Grao Profesional

A adxudicación da praza quedará supeditada a superación da proba e a existencia de prazas vacantes nas especialidades que se solicitan.

- PRAZAS PARA AS PROBAS DE ACCESO - CURSO 2019-20

Materia Prazas 1º G.P.
Acordeón 1
Arpa 2
Canto 3
Clarinete 5
Contrabaixo 1
Fagot 1
Frauta Travesa 3
Gaita Galega 1
Guitarra 1
Oboe 4
Percusión 5
Piano 7
Saxofón 4
Trombón 3
Trompa 4
Trompeta 3
Tuba 2
Viola 3
Violín 8
Violoncello 1
TOTAL 62

p.19.05.03

- REQUISITOS PARA INGRESAR NO GRAO PROFESIONAL

1º DE GRAO PROFESIONAL:

Será preciso superar unha proba de acordo co disposto no Decreto 203/2007 (DOG do 31 de outubro de 2007). Dita proba será no mes de xuño e a matrícula a primeiros do mes (xuño).

 

 

ACCESO A 1º DE GP (para o próximo curso)  
Prazo matrícula acceso 1º GP_____________________________________________ do 3 ao 12 de xuño
Exámenes acceso 1º GP _________________________________________________
17 e 24 de xuño
Publicacións cualificacións _______________________________________________
25 de xuño
Prazo matrícula para os alumnos que obtiveran praza en 1º GP __________________
do 27 de xuño ao 12 de xullo

 

 26/04/2019

 

 

 

 

 

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox