Probas de Acceso a 1º Grao Elemental

A adxudicación da praza quedará supeditada a superación da proba e a existencia de prazas vacantes nas especialidades que se solicitan.

 

 

PUBLICACIÓN DE DÍAS E

 

HORAS

 

DOS/AS  ASPIRANTES ÁS

 

PROBAS

 

DE  ACCESO  A 1º GRAO

 

ELEMENTAL -  Xuño 2019

Pinchando na imaxe de abaixo, poderán consultar o día e hora asignado para a realización das Probas de Acceso a 1º Grao Elemental dos/as aspirantes matrículados/as.

(p.19.06.13)

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º

GRAO ELEMENTAL

No seguinte link, pódese consultar o xeito de cualificar aos diferentes aspirantes nas Probas de Acceso a 1º curso de Grao Elemental por parte do Tribunal, así coma o xeito de desempatar: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 p.19.06.09 - m.19.06.12

 

PRAZAS PARA AS PROBAS DE ACCESO - CURSO 2019-20

 

Materia Prazas 1º G.E.
Acordeón 1
Arpa 2
Clarinete 4
Contrabaixo 1
Fagot 2
Frauta Travesa 3
Gaita Galega 2
Guitarra 3
Oboe 3
Percusión 3
Piano 7
Saxofón 3
Trombón 2
Trompa 2
Trompeta 2
Tuba 2
Viola 3
Violín 5
Violoncello 3
TOTAL 53

 p.19.05.03

 

- REQUISITOS PARA INGRESAR NO GRAO ELEMENTAL

 1º DE GRAO ELEMENTAL:

 No mes de abril abrirase o prazo de preinscrición para os/as alumnos/as que pretendan inicialos seus estudos musicais en 1º G.E.; para ingresar os/as alumnos/as teñen que ter entre 8 anos (cumpridos antes do remate de decembro) e 14 anos. O Conservatorio anunciará con antelación a proba, as vacantes que poidan xurdir para o primeiro curso de Grao Elemental.

As probas realizaranse na segunda quincena do mes de xuño. O procedemento de ingreso farase en base a dous criterios:

1. unha proba onde se avaliarán as aptitudes dos interesados; e

2. a idade idónea para iniciar os estudos nas diferentes especialidades instrumentais. (DOG nº 207 do 25-10-2007)

 

 

ACCESO A 1º DE GE (para o próximo curso)  
Matrícula acceso a 1º GE__________________________________________________ do 23 de abril  ao 6 de xuño
Xornadas portas abertas  (asistencia voluntaria)_______________________________ 26 de abril
Probas acceso a 1º GE____________________________________________________ do 17 ao 20 de xuño
Publicación cualificacións__________________________________________________ 24 de xuño
Solicitude prazas  de 1º GE que non teñan praza concedida e superaran a proba______ 25 de xuño
Prazo matrícula para os que obtiveran praza en 1º GE___________________________ do 27 de xuño ao 12 de xullo

 

 

IMPRESO INSCRICIÓN ÁS PROBAS DE ADMISIÓN A 1º GRAO ELEMENTAL CURSO 2019-2020

 

INFORMACIÓN MATRÍCULA E DESCRICIÓN DA PROBA DE ACCESO A 1º GE

 

 26/04/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox