Probas de Acceso a 1º Grao Elemental

A adxudicación da praza quedará supeditada a superación da proba e a existencia de prazas vacantes nas especialidades que se solicitan.

 

- REQUISITOS PARA INGRESAR NO GRAO ELEMENTAL

 1º DE GRAO ELEMENTAL:

 No mes de abril abrirase o prazo de preinscrición para os/as alumnos/as que pretendan inicialos seus estudos musicais en 1º G.E.; para ingresar os/as alumnos/as teñen que ter entre 8 anos (cumpridos antes do remate de decembro) e 14 anos. O Conservatorio anunciará con antelación a proba, as vacantes que poidan xurdir para o primeiro curso de Grao Elemental.

As probas realizaranse na segunda quincena do mes de xuño. O procedemento de ingreso farase en base a dous criterios:

1. unha proba onde se avaliarán as aptitudes dos interesados; e

2. a idade idónea para iniciar os estudos nas diferentes especialidades instrumentais. (DOG nº 207 do 25-10-2007)

 

- OFERTA DE PRAZAS PARA 1º GRAO ELEMENTAL PARA O CURSO 2018-19

 

 

2018-19

 

Materia

Prazas 1º Grao Elemental

 

Acordeón

1

 

Arpa

2

 

Clarinete

4

 

Contrabaixo

2

 

Fagot

2

 

Frauta Travesa

3

 

Gaita Galega

2

 

Guitarra

3

 

Oboe

2

 

Percusión

3

 

Piano

5

 

Saxofón

3

 

Trombón

2

 

Trompa

1

 

Trompeta

2

 

Tuba

3

 

Viola

3

 

Violín

5

 

Violoncello

3

 
     

P.18.05.09

- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL

No seguinte link, pódese consultar o xeito de cualificar aos diferentes aspirantes nas Probas de Acceso a Grao Elemental por parte do Tribunal, así coma o xeito de desempatar: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

p.17.06.06

 

- INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE AS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL

Pinchando neste título, poderán consultar información adicional referente as Probas de Acceso a 1º Grao Elemental como é o que ten que ver ca Segunda Fase de Adxudicación de Prazas das Probas de Acceso a 1º G.E.

 p.18.05.09

 

- ORDE PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS VACANTES

Segundo o aprobado no pasado Consello Escolar celebrado o 5 de Abril de 2017, quedou establecido a orde da Listaxe de Espera para o mes de Setembro das prazas vacantes. Podedes consultala no seguinte título (link): Orde para a Adxudicación de prazas vacantes

p.18.06.02

PUBLICACIÓN DE DÍAS E HORAS DOS/AS  ASPIRANTES

 

AS PROBAS DE  ACCESO  A 1º GRAO ELEMENTAL -  Xuño

 

2018

 

Pinchando no título anterior, poderán consultar o día e hora asignado para a realización das Probas de Acceso a 1º Grao Elemental dos/as aspirantes matrículados/as.

 

publicación dos resultados das

 

probas de acceso a 1º grao

 

elemental - Xuño 2018

 

Curso 2018-19

Pinchando na imaxe de abaixo, poderán consultar os resultados das/os aspirantes nas Probas de Acceso a 1º Grao Elemental .

 

 

p.18.06.22

 

Probas de Acceso a 1º grao

 

elemental - Xuño 2018

 

Curso 2018-19

 

prazas vacantes

 

Despois das Probas de Acceso a 1º Grao Elemental deste mes de Xuño de 2018, poderán pinchar na imaxe de abaixo para consultar as prazas vacantes non ocupadas e que se ofertarán o vindeiro 26 de Xuño de 2018 ás 18:30 no Salón de Actos do Conservatorio na que quedan convocados/as todos/as aqueles/as que aprobando, non obtiveron praza; para máis detalles, consulten o documento "Información adicional das Probas de Acceso a 1º G.E.".

p.18.06.22

 

 

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox